För personer utan tidigare kardiovaskulär sjukdom eller diabetes mellitus typ 2:

Hitta den cell som bäst stämmer överens med patientens kön, ålder, rökkategori, systoliska blodtryck och kolesterolnivå.

Använd färgkodningen för att se patientens risk för att dö i hjärt-/kärlsjukdom inom 10 års tid.

Åldern är av stor betydelse för risken. Det kan vara värdefullt att kunna visa vilken risk en patient kommer att ha om denne behåller sina riskfaktorer när han eller hon blir äldre.

Siffrorna i varje ruta indikerar den relativa risken jämfört med andra grupper att dö inom 10 år. Det kan vara motiverande att visa att om patienten påverkar sin livsstil kan denne minska sin risk.

Personer med 5% risk eller mer bör ges maximal intervention för att minska risken. Detta kan innebära läkemedelsbehandling.

Detta innebär i sig att alla rökande män över 65 års ålder  och nästan alla icke rökande bör behandlas kraftfullt. För att undvika att överdriva indikationerna för aktiva insatser är det sannolikt att nivån för aktiva insatser hos äldre bör motsvara den för 60-åringar.

Pat med diabetes, eller tidigare CVD

Personer med diabetes har tidigare bedömts kunna grovs skattas löpa en 2-4ggr så hög risk som motsvarande person utan diabetes enligt detta diagram. Detta gäller dock inte i den senaste SCORE från 2012. De ska nu skattas som att ha väldigt hög risk.

Om patienten tidigare haft hjärtinfark/stroke ska man också skatta som hög risk och behov av kraftfull intervention.

Moderat eller svår njursjukdom (GFR < 60): Antagligen också högre risk än vad SCORE-diagrammet anger.

SCORE-värdering

Referenser

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Perk, J; De Backer, G; Gohlke, H; Graham, I; Reiner, Z; Verschuren, W.M M et al.. European heart journal: 1635-1701 Volym 33 2012

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!