Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Symptomgivande gallstenssjukdom, helst med recidiverande besvär. Porslinsgallblåsa. Chlecystit.
- Laparoskopisk cholecystektomi: 1:a-handsval. Konvertera till öppen om svårt att kartlägga anatomin pga inflammatoriska förändringar.
- Öppen kirurgi vid: Graviditet, koagulationsstörning (kan komplicera operationen), misstänkt gallblåsecancer, porslinsgallblåsa, levercirros/portal hypertension, svår hjärtsvikt, emfysem.
- Peroperativ cholangiografi: Skall alltid göras. Identifierar aberranta gallgångar (20% har), minimerar risken för peroperativ allvarlig gallgångsskada, diagnosticerar gallgångsstenar (10-15% har)
-
Preoperativt: Ej preoperativ AB. Lågmolekylärt heparin för trombosprofylax. EKG om äldre än 60, IHD, hjärtsvikt. Blodgruppering. Hb (kvinnor > 60 år), K (om diuretika, kräkningar), PK (om waran eller leversjukdom), Krea (njursjukdom eller diabetes), Leverstatus, glukos (diabetes). Ut med insulin, po antidiabetika, ACE-hämmare. Behåll epilepsimedicinering, B/Ca-blockare.

Cholecystektomi

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!