Sida 4 . Copyright Erik Boberg

DE

Leta efter neurologiska skador

- Pupillreaktion
- Vakenhetsgrad (RLS/GCS/AVPU)
- Rör på extremiteter

D: Disability—neurologisk funktion
E: Exposure—Yttre exponering

Stroke

Meningit

Metabol påverkan: Uremi, hypoglykemi, intox, elektrolytrubbningar (Addisson)

Epilepsi

Trauma

Inspektera hudkostym

- Yttre skador: Blödningar, frakturer etc
- Petekier eller andra
hudutslag?
- Kroppstemperatur:
Tag tempen!

uppmaning?
- B-glukos: Ta här. Kan ge medvetslöshet/kramper (hypoglykemi)

<32 grader kan i sig förklara medvetslöshet, >40-41 grader hos vuxen och lägre hos barn (feberkramper).

Vad ska du göra nu?
Har status förändrats? Har vi någon preliminär diagnos? Diffdiagnoser?

- Gå igenom patienten igen! ABCDE.
- Gör en mer noggrann undersökning under varje punkt. Var det något som glömdes under första varvet?

Provtagning!

- Standardbatteri: Blodstatus, elektrolyter, krea, CRP
- Koagulationsprover? PK, APTT, trombocyter
- Behövs odlingar? Blod, urin, sår, likvor?
- Blodgruppering?
- Intox-prover?
Sticka på urinen (dip stick) + venöst.
- Blodgas?
- LP?
CT först eller LP direkt?

Systematisk journalgenomgång

- Cirkulation: BT under vårdtiden?
- Hydrering: Vätska och dryck patienten fått i sig?
- Medvetandegrad: Mätt tidigare?
- Respiration: Tidigare AF, blodgaser?
- Tidigare sjukdomar av betydelse?
- Drän? Kirurgi nyligen?
Etc!

Rätt övervakning?

- Telemetri? BT? Saturation? Puls?
- Kontroller:
Vakenhet? Temperatur? Blodsocker?

Behöver du någon konsult?

- Bukåkomma: Kirurgen!
- Andningsproblem: Anestesin!
- Intox: Giftinformationen!
- Cirkulatorisk störning: Medicinjour!
- Behöver du ringa bajouren?

Vidare utredning?

- Radiologi: Klarar patienten transport till röntgen? Vilken övervakning behövs på vägen dit?
- Fysiologi: EKG, EKO, UL buk etc?

Vårdnivå?

- IVA? Sur? Håller inte luftvägar? Svår intox?
- Är läget stabilt eller kan vi vänta oss en försämring?

Referenser

ABCDE-konceptet. Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U. Akut medicin: 18-27 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2010 (Fryckstedt, J; Hulting, J; Höjer, J; Ludwigs, U)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!