Hemoptys

- Från luftvägar: Akut/kronisk bronkit, bronkiektasi, cystisk fibros, bronkialt karcinom eller karcinoid
-
Från parenkym: Pneumoni, abscess, tuberkulos, aspirgillusinfektion, Goodpastures syndrom, idiopatisk lunghemosideros.
-
Från vaskulatur: Lungemboli, arteriovenösa malformationer

Bröstsmärta

- Från parietala pleuran: Pleuran är innerverad. Smärtan accentueras vid inandning då pleuran spänns ut (pleuritsmärta)
- Pneumoni eller lunginfarkt som påverkar pleuran
- Pleuratumör eller inflammatoriskt tillstånd i pleuran.

Klubbformade fingrar/urglasnaglar

- Mekanism: Angiogenetiska faktorer som vanligen bryts ned i lungorna shuntas förbi pga kronisk lungsjukdom och orsakar bindvävstillväxt i fingrarnas och fötternas distala falanger.
-
Tillstånd: Lungcancer, interstitiell lungsjukdom, kronisk bronkiektasi/lungabscess/empyem,  kongenital hjärtsjukdom med shuntning från vänster till höger, IBS, endokardit

- Ospecifikt symptom. Om sputum vid hostan indikerar det luftvägssjukdom (bronkit, astma, bronkiektasi)

Hosta

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!