Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Miktion och inkontinens

Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:

Bristande lagringsförmåga

Sensorisk överaktivitet

- Orsaker: Cystit, uretrit, annan lokal irritation, blåstumör/myom/ovarialtumör (äldre med plötslig trängningsinkontinens, plötsligt ändrade miktionsvanor—pat vet ofta med säkerhet när det började).
- Afferent sensorisk störning: Kopplad till IBS, migrän, bruxism.

Motorisk överaktivitet

- Spinal reflexblåsa (MS)
- Bristande central blåskontroll: NPH, frontallobsprocess, diffus encefalopati, ”idiopatisk” (hög ålder...)
- Behandling av cerebralt ohämmad blåsa: Höjning av funktionsnivå (om möjligt), se över mediciner, förbättra rörlighet, klädsel, tidsstyrda toalettbesök, antikolinergika, EJ KAD!
- Primär dysautonomi
- Ger rejäla läckage: När man tömmer så töms ofta hela blåsan. Pat kissar ned sig.

Överaktiv blåsa

- Trängningar till miktion som stör normal livsföring.
- Våt eller torr. Kan störa trots att man inte läcker.
- Psykologiska faktorer viktiga: Händer i vatten, kommer hem (nära till toan...)

Behandling vid trängningsinkontinens

- Antikolinergika minskar blåskontraktilitet (fungerar för 50%). Vesicare, detrusitol. Prova höga doser (högre än i fass)
- Förlänger tiden till miktion från trängning.

Överfyllnadsinkontinens

- Pga tömningshinder. Blåsan blir så full att

den inte kan vidgas mer och då läcker lite.
- Orsak:
Oftast kirurgi eller strålning. BPH
- Komplikationer: Recidiverande UVI:er, njurskada (pga stas)
- Symptom: Oftast beskedliga. Detta är en förutsättning för att tillståndet skall uppstå! Små skvättar läcker ofta (likt ansträngnings-/trängningsinkontinens)
- Behandling: RIK, uretradilatation.

Stressinkontinens (ansträngningsinkontinens)

- Läckage vid fysisk ansträngning: Små droppar som läcker.
- Blåsan är oskyldig! Det är bäckenbotten som är svag.
- Män med ansträningingsinkontinens: Misstänk medfödd missbildning, neurologisk sjukdom, bäckenskada, tumör, komplikation till prostataoperation (2-5% efter radikal operation pga cancer, <1% efter BPH-operation. Troligen pga skada på slutmuskeln eller dess nerver.).
- Riskfaktorer: Ärftlighet (kollagensammansättning som underlättar födsel, men försvårar kontinens). Avvikande anatomi i blåsa/bäckenbotten hos vissa. Fetma, graviditet och hosta (kronisk bronkit tex) ökar alla trycket på blåsan uppifrån. Flera förlossningar (ger slitage på bäckenbotten).
- Behandling: Viktreduktion, bäckenbottenträning , båge eller ring, farmaka (Yentreve—Duloxetin/SNRI, ej jättebra effekt), TVT-operation (mycket bra effekt! - 2:a hand efter viktreduktion/träning utan resultat)

 

 

 

Cerebral påverkan

- Hydrocefalus, degenerativa sjukdomar, stroke, Mb Parkinson
- Frekventa blåstömningar + inkontinens
pga sviktande cerebral miktionsstyrning.

Ryggmärgsskada

- Ger spinal reflexblåsa: Detrusorreflexen hämmas inte, utan tömmer blåsan vid en viss fyllnad.

Partiell ryggmärgs-skada

- Ger täta trängningar + bråttom att tömma när det tränger
- Hela blåsan riskerar att tömmas om man inte hinner i tid.
- MS, ALS
- Dyssynergi
mellan detrusor och sfinkter pga bristande reglering från pons kan ge samtidig aktivering av de båda vid miktionsförsök och därmed tryck mot stängd sfinkter...

Urinvägsinfektion/tumör

- Ger retning på blåsans slemhinna med sänkt tröskel för trängning och detrusoraktivering.

Ansträngningsinkontinens

- Bäckenbotten mekaniskt otillräcklig för att bevara kontinens vid hoststöt, tungt lyft, etc varvid litet urinläckage uppstår.
- Hos kvinnor som fött barn och ibland hos män som genomgått prostataresektion.

Högre styrning av miktion

- Frontalloben styr tillsammans med basala ganglierna över den volontära kontrollen över miktionen.
- Afferent input till kortex gör att vi känner av trängningar till tömning.
- Pontina miktions-centrun koordinerar detrusor och sfinkter så att miktionen kan ske.

Blåspares

- Dysfunktion i de sakrala nerver som styr detrusor. Ger oförmåga till blåstömning.
- Tillstånd:
Spinal chock, process i sakrala ryggmärgen (conus medullaris), tryck mot sakrala rötter i cauda equina (diskbråck tex), polyneuropati (tex diabetes)

Ökat buktryck

- Ökar risken för ansträngnings-inkontinens genom att trycka ihop blåsan.
- Fetma, graviditet, kronisk bronkit (upprepade hoststötar sliter på bäckenbottenmuskulaturen)

Sympaticus

- Relaxerar detrusor och kontraherar inre sfinktern. Underlättar därmed kontinens under fyllnad av blåsa.

Parasympaticus

- Blåsreflex: Sträckning av urinblåsan vid tillräcklig fyllnad aktiverar afferenta parasympatiska fibrer, vilka reflexmässigt stimulerar efferenta, parasympatiska fibrer.
- Detta ger relaxation av inre sfinktern + kontraktion av detrusor = blåstömning.
- Denna reflex är kraftfullt hämmad
från högre centra, vilket gör att vi kan kissa när vi själva vill.

Pontina miktionscentrum

Referenser

Urininkontinens. Peeker, R; Samuelsson, E. Läkemedelsboken: 423-436 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: LUTS och inkontinens