Renin -> ANI -> ANII

Glukokortikoider

Extracellulärt Na

Kombinerad Na och H2O brist (hypovolem hyponatremi)

ADH

Extracellulärt H2O

Text Box: Förluster från GI-kanalen: Kräkningar, diarré. Både Na och H2O förloras.
Peritonit, ileus, pankreatit: Förluster till 3:e rummet (tarmlumen eller peritoneum

Polyurisk fas (efter obstruktiv uropati) , osmotisk diures (hyperglykemi)
- Na + H2O förloras

Binjurebarkssvikt: Minskar aldosteron och kortisol vilket ökar Na-utsöndring. Detta drar med sig H2O ut också.

Text Box: Förluster via huden: Både Na och H2O förloras.
- Kraftig svettning, brännskador

Lätt vattenöverskott + normal mängd Na (euvolem hyponatremi)

Psykogen polydipsi: Onormalt stort vattenintag.

SIADH: Cancer, CNS-sjukdomar, lungsjukdomar.
-
ADH => H2O-retention => ANP-frisättning => ↑Na-utsöndring i njuren

ANP

Text Box: Sträckta förmak
Text Box: Läkemedel: Opiater, tricykliska antidepressiva, klofibrater

Överskott av både Na och H2O med relativ hyponatremi (hypervolem hyponatremi)

Njursvikt: Njuren kan inte göra sig av med Na och H2O.

Minskad CO

Baro-receptorer

Hjärtsvikt: Ger minskad ADH pga  sänkt tryck, registrerat av baroreceptorer.

Hyponatremi: Patofysiologi och mekanismer

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!