Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Subaraknoidalblödning

Etiologi/riskfaktorer

- Aneurysm (75-80%): Ju större aneurysmet är, desto större risk att det rupterar. Medelrisken för alla aneurysm är 1,3% per år – de som har aneurysm större än 10mm har en 50%-ig blödningsrisk per år.
- Ruptur kan ske spontant (30% sker i sömnen), men sker i 1/3 av fallen i samband med akut ökning av intrakraniellt tryck, som när man bajsar eller får orgasm.

Epidemiologi

- Utgör 5% av stroke
- Högsta incidens
40-60 år. 4-6/100000/år totalt.
- Mortalitet: 50% totalt (15-20% dör vid insjuknande, de andra av komplikationer).

Symptom

- Åskknallshuvudvärk: Når sitt maximum inom 1 min. Mycket svår.
- Andra symptom: Illamående, kräkningar, medvetandesänkning. Medvetandesänkning talar för ett större hematom.
- 50% har ”warning leak”: Detta är en liten blödning

från ett aneurysm, vilken ger snabbt påkommande, men ej alltid lika stark huvudvärk. Efteråt viss kvarstående dov värk. Dessa löper stor risk att blöda igenom inom kort och då sannolikt mer en uttalad blödning!.

Subduralblödning

Etiologi

- Trauma: Kan vara milt, särskilt hos den äldre patienten med antikoagulantiabehandling. Traumat kan vara trivialt och har i många fall glömts bort (vid kroniska subduralhematom).
- Bryggvener mellan araknoidea och dura slits av och orsakar oftast hematomet. De kroniska hematomen orsakas oftast av venös blödning, medan de akuta orsakas av arteriell.

Symptom

- Akut subduralblödning ger medvetandesänkning (efter ett intervall med vakenhet) och ofta förstorad pupill + unilateral huvudvärk. Större hematom ger koma, stupor och hemipares. Symptom uppstår oftast inom 3 dygn efter traumat.
- Kronisk subduralblödning ger ofta (ej alltid) huvudvärk, långsamt tänkande, slöhet, ouppmärksamhet, vaga personlighets-förändringar, kramper, mild hemipares. Symptom uppstår oftast mer än 3 dygn efter traumat.
- Särskilt bilaterala hematom kan ge symptombild som vid stroke, hjärntumör, depression, eller

demens.

Epiduralblödning

Etiologi

- Kraftigare trauma: Orsakas ofta av att vassa kanter från en skallfraktur skär hål på a meningea media.
- Risken för blödning kvarstår i ett par dagar efter traumat (dock störst risk inom ett par timmar).

Symptom

- Kraftigt våld mot huvudet ger medvetandesänkning. Sedan vaknar patienten till, för att på nytt sjunka i medvetande (nu till följd av blödningen).
- Ger stor risk för inklämning av hjärnstammen: Sjunkande puls, stigande BT, vidgade och stela pupiller.

Intracerebral blödning

Etiologi

- Lokalisation: 80% i storhjärnan (50% i basala ganglier, 15% i thalamus). 10% i lillhjärna, 10% i hjärnstam.
- Hypertoni: Ger ofta centrala blödningar i thalamus och basala ganglier pga bristningar i de små, tunna

Typer av hematom

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
Stroke, akut. Norrving, B. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=323 (Läst: 2013-03-24) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!