Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Vårdnivå

- Små blödningar (<30ml) fodrar sällan någon kirurgisk åtgärd, då de inte skapar ett förhöjt ICP.
- Större blödningar: 30-150ml. Ev kirurgi. Försiktighet är dock indicerad då risk finns att man vid kirurgi skadar penumbra och försämrar för patienten. Oftast ej kirurgi om inte medvetandesänkt patient.
- Mycket stora blödningar: >150ml. Svåra fall. Kirurgi kan hjälpa, men stor risk för betydande kvarstående men för patienten. Vaknar till vilket liv?
- Övervakning: Noggrann med kliniska kontroller av vakenhet. Kontakta neurokirurgen vid försämring av tillståndet.

Utredning

- Angiografi: För att påvisa ev aneurysm eller arteriovenös missbildning (AVM)
- AVM: Vanligt vid pat < 35år, medfödd, 2-4% blödningsrisk/år, kan förutom blödning ge huvudvärk, EP, neurologiska bortfall.

Behandling

- Om ej kirurgisk så konservativ: Blodtryckssänkning. Rehabilitering av ev restsymptom. Omvärdera ev antikoagulantiabehandling.
- AVM: Behandlas ofta neurokirurgiskt med operation/resektion, endovaskulär embolisering, eller stereotaktisk strålbehandling. Kombination av dessa förekommer också.

Subdural blödning

Utredning

- CT skalle: Ett gammalt hematom kan vara svårt att se på CT då det koagulerade blodet har samma täthet som hjärnparenkymet. Med kontrast syns det dock.
- Undvik LP

Behandling

- Påverkad patient: Neurokirurgisk åtgärd (hematomutrymning/trepanation).
- Opåverkad patient med litet hematom: Expektans.

Kan resorberas spontant.

Epiduralblödning

Utredning

- CT skalle: En vanlig skallröntgen som ej visar fraktur utesluter ej epiduralblödning.

Behandling

- Akut remiss till neurokirurg: Trepanation  av blödningen kirurgiskt.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!