Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Tight junction

Ämnen som tillåts passage genom BBB

- Lipidlösliga ämnen (etanol, koffein, nikotin, heroin), vatten (BBB har vattenkanaler – uttorkning torkar ut BECF och kan ge symptom), syre, koldioxid
- Genom aktiv transport: Glukos, många aminosyror, nukleinsyra-prekursorer, flera organiska syror.

Ämnen som inte får passera

- Laddade joner (K+, Mg+),
-
Stora molekyler (albumin, firbrinogen).
- Ämnen som aktivt bryts ned: substans P, enkefaliner, NE, proteiner, dopamin etc

Astrocytfotutskott

Blod-hjärn barriären

Text Box: Pial artär: Från de större cerebrala artärerna
Text Box: Hjärnparenkym
Text Box: Virchow-Robins utrymme
Text Box: Fotutskott på astrocyter
Text Box: Glatt muskulatur i kärlväggen (försvinner när kärlen minskar och ersätts av astrocyternas fotutskott som en del av BBB)
Text Box: Perivaskulär nervsignallering: Neuron från autonoma och sensoriska ganglier och frisätter vasokonstriktorer (NE, NPY, 5-HT) och vasodilatorer (NO, ACh, VIP, CGRP, SP)
Text Box: Endotelcellsmediatorer: Vasodilatorer (NO, PGI2, CO) och vasokonstriktorer (endotelin)
Text Box: Sheer stress (ökat flöde) eller specifika agonister.
Text Box: Sträckning av glatt muskulatur leder till reflexmässig kontraktion av denna (cerebral autoreglering)

Funktioner

- Skyddar hjärnans ECF från plasmans föränderliga miljö:
- Proteinrik måltid
-> Stigande nivåer aminosyror i plasma (vissa aminosyror fungerar som neurotransmittorer och hade gett upphov till spontan signallering
- Kraftig träning -> ökningar i H+ (ickespecifik modulering av nervers excitabilitet och neurotransmittorers verkan) och K+ (depolariserar celler och gör chansen större att aktionspotentialer startar).

Ett antal skillnader finns mellan hjärnans och övriga kroppens endotel

1. Kroppsendotelet har öppningar (slits) och

fenestreringar mellan cellerna. Hjärnans endotelceller sitter sammanbundna med tight junctions som hindrar passage av soluter.
2. Hjärnans endotelceller har betydligt fler mitokondrier än kroppsendotelcellerna. Detta då hjärnans endotelceller sköter en mycket större aktiv transport, då mycket färre ämnen kan passera passivt.
3. Hjärnans endotelceller har ett tjockt basalmembran , på vilket det vilar fotutskott från astrocyter. Fotutskotten bildar en nästan en kontinuerlig barriär innanför endotelet.
4. Kapillärerna har pericyter som sitter i basalmembranen.

Endotelcellerna har enzymer som bryter ned en stor

mängd substanser. Dessa inkluderar: MAO, peptidaser, syrahydrolaser, mfl. De bryter ned substans P, enkefaliner, NE, proteiner, dopamin (varför man är tvungen att behandla parkinson med L-dopa som tas upp aktivt av BBB).

Referenser

The neuronal microenvironment. Ransom, B. Medical Physiology: 399-420 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!