Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Albuminkvot

- Albumin mäts för sig självt och som kvot mellan Sp och serum (Sp-albumin/S-albumin).
- Stegrat albumin och -kvot tyder på skada på BBB . Detta då albumin enbart produceras utanför BBB (i levern). Kvoten är det bästa måttet på BBB:s funktion.
- Kraftigt stegrad kvot vid bakteriell meningit
- Måttligt stegrad vid SAB, infarkt, viral meningit/encefalit och borrelia, MS, Guillain Barré.

Glukos

- Måste jämföras med B-glukos: Detta då glukos lätt passerar BBB och en hyperglykemi alltså leder till stegrat glukos även intracerebralt. Kvoten Sp-glukos/P-glukos är normalt c:a 0,7.
- Sjunker pga metabolism hos bakterier
och immunförsvarets celler.
- Bra för att differentiera mellan listeria/tuberkulos och viral meningoencefalit (de kan annars se ganska lika ut på likvor) då bakterierna sänker glukos, medan virus inte gör det.
- Vid bakteriell meningit ses också stegrat laktat (metabolism-produkt av glukos)

Cytologi

- Tas för att påvisa maligna celler.

Referenser

Likvorundersökningar. Wikkelsö, C. Neurologi: 93-96 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!