Sida 11 . Copyright Erik Boberg

Associativa sensoriska funktioner och agnosi

Primära sinnesareor för sinnesintryck (i bilden syn, hörsel, känsel) ger sannolikt upphov till en grov återgivning av det som vi upplevt med våra sinnen.

Sekundära sinnesareor i ffa parietalloben sammanfogar sedan dessa sinnesintryck till en sammanvägd bild av vår omgivning.
- Samtidigt jämförs bilden med vårt minne så att vi har möjlighet att känna igen föremål, platser och händelser.

Agnosi

- Oförmåga att känna igen objekt, personer, ljud, former eller lukter. Det involverade sinnet skall vara välbevarat och signifikant minnesförlust skall saknas.
- Visuell när pat inte känner igen något föremål den ser (trots bevarad synförmåga). Kräver oftast bilateral skada.
- Taktil när pat inte kan känna igen ett föremål genom att känna dess form med handen (trots bevarad känsel). Blir kontralateral till parietallobsskada i ena hemisfären.
- Auditiv när pat inte kan känna igen välkända ljud (fågelkvitter, anhörigas röster). Kräver oftast bilateral skada.
- Oftast föreligger endast en sorts agnosi hos en patient.

Dominant hemisfär

- Vänster: Hos nästan alla högerhänta och 75% av vänsterhänta.
- Analytisk förmåga: Hänger samman med verbalt minne.
- Språklig funktion

Icke dominant hemisfär

- Höger: Oftast
- Funktioner kopplade till visuellt minne: Figur– och formuppfattning, verklighetsuppfattning, spatial (rumslig) orienteringsförmåga, kroppsuppfattning.
- Melodiuppfattning och prosodi (språkmelodi)

Icke dominant parietallob

Neglect

- Uppstår vid skada här. Pat tar inte notis om vänster sida (vänster sida ointressant). Pat klär sig oordnat/bristfälligt på vä sida, noterar inte föremål på vä sida, utan att hemianopsi föreligger. Mat lämnas kvar på tallrikens vä sida. Pat förnekar tex pares i vä kroppshalva.
- Testas med dubbelkonfrontation: Vid tex känseltest, ta på pats båda armar samtidigt och fråga vilken pat känner att du tar på. Om bara den vänstra armen känns, men den högra kan kännas då du bara tar på den så föreligger neglect. Synfält enligt donder kan utföras analogt med detta.

Störd rums– och formuppfattning

- Pat kan ej identifiera enkla former (trianglar, kvadrater och kuber).
- Pat
lägger sig på tvären i sängen eller hittar inte i korridorer . Pat förstår inte vad som blir fel.

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!