Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Förlust av sensorik

- Domning, bedövning: Nedsatt funktion i sensoriska nerver

Retningssymptom

- Parestesier: Vischyvattenkänsla, myrkrypningar, brännande sensationer
- Neurogen smärta: Smärtsignaler skickas utan att ett smärtande stimuli retar nerven. Mycket ovanligare än nociceptiv smärta (dvs fysiologisk reaktion på vävnadsskadande stimuli).

Vibrationssinne

- Nesättning i detta korrelerar till skador som engagerar baksträngen i ryggmärgen. Det blir också tidigt nedsatt vid polyneuropati. Därmed är det en bra markör för dessa typer av skador.

Stereognosi

- Förmågan att identifiera ett föremål genom att ta i det. Kräver en normal berörings-sensorik i fingrarna.
- Varseblivningen av formen sker dock i parietalloben: Detta gör att skador i denna kan ge astereognosi, trots att känseln är bevarad.

Oval:

N Ophtalmicus

N Maxillaris

N Mandibularis

Smärta, temperatur

Proprioception, ytlig känsel

N trigeminus

- Tre grenar (Ophtalmicus, Maxillaris, Mandibularis)
- Långsträckt kärna i pons, medulla och övre ryggmärgen.
- De nedre delarna ger smärta och temperatursensibilitet , varför skada på enbart dessa (tex vid Wallenbergs syndrom) kan ge bibehållen ytlig känsel och proprioception.
- Somatotopisk organisation av nucleus ger lökformat bortfall kring munnen och näsan vid skador på nucleus, där skador längre ned ger mindre cirklar med bortfall.
- Munslemhinna + tungans främre 2/3
- Tuggmuskulatur
(temporalis + maseter)

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!