Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Syn och ögonrörelser

Homonym hemianopsi

Bitemporal hemianopsi

Monokulär synnedsättning

Homonym kvadrantopsi

Homonym hemianopsi med maculasparning

Homonyma paracentrala skotom

Hypofystumör

M rectus superior (N. III)

M obliquus inferior (N. III)

M rectus inferior (N. III)

M obliquus superior (N. IV)

M obliquus inferior (N. III)

M rectus superior (N. III)

M obliquus superior (N. IV)

M rectus inferior (NIII)

M rectus lateralis (N. VI)

M rectus medialis (N. III)

Oculomotoriuspares

- Abducerat och lätt nedåtriktat öga pga intakta  m rectus lateralis och m obliquus superior.
- Ptos pga förlust av m levator palpabrae superioris
- Vidgad ljusstel pupill
pga förlust av parasympatisk innervering (skapar vanligen mios)

Troklearispares

- Normalt utseende i vila dvs när man tittar rakt fram.
- Oförmåga att titta inåt och nedåt , varvid en bild som ovan genereras.

Abducenspares

- Normalt utseende i vila
- Oförmåga att titta lateralt , varvid en bild som ovan uppkommer.

Orsaker till ögonmuskel-pares

- Intrakraniell tryckstegring: Kan ge abducenspares pga nervens långa intrakraniella förlopp.
- Herniering av uncus förbi tentorium cerebelli kan ge oculomotoriuspares då denna nervs kärna är lokaliserad nära tentoriet.
- Nervinfarkt till följd av diabetes kan ge pares i samtliga tre nerver som innerverar ögonmuskler. VARNING!
- Processer i sinus cavernosus kan ge pares på samtliga ögonmuskel-nerver .
- Tumörer i epifarynx som sprider sig uppåt kan ge pares på samtliga ögonmuskelnerver .
- Aneurysm på a communicans posterior kan ge oculomotoriuspares pga nervens förlopp förbi det kärlet.

Text Box: N. VI kärna och pontina blick-centrum
Text Box: N. III
Text Box: Frontallob för sackader, occipitallob för följerörelser
Text Box: A
Text Box: A
Text Box: B

Vid skada på de banor som signallerar från kortex till pontina blickcentrum (PBC) kan man ej titta åt ena hållet. Tidigt efter skadan ställer sig dessutom ofta ögonen åt motsatt håll pga tonisk aktivitet. Man ”tittar på sin skada” om skadan ligger i hjärnan, före överkorsningen.

Vid skador på förbindelse mellan PBC och N. III nucleus kan ena ögat abducera (bevarad kontakt med N. VI nucleus), medan det andra ställer sig centralt (förlorad kontakt med N. III nucleus).
- Konvergensen blir normal då N. III fortfarande fungerar som vanligt.

Text Box: A
Text Box: B
Text Box: B
A: Supranukleär blickpares
B: Intranukleär oftalmoplegi
Vertikal blickpares

- Sker ej vid unilateral skada på hjärnan då de vertikala ögonrörelserna innerveras bilateralt.
- Vid utbredd frontal skada kan det dock ses.
- Skada vid fyrhögsplattorna där N. III kärnorna finns är annars den vanligaste orsaken till vertikal blickpares.

Corpus geniculatum laterale

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!