Sida 8 . Copyright Erik Boberg

N facialis

Ganglion geniculate

Meatus acusticus interna

N petrosus major

Chorda tympani

Superiora salivnucleus

Facialis motoriska nucleus

Glandula parotis

Nedre ansiktshalvan

Övre ansiktshalvan

Nedre ansiktshalvan

Motoriska grenar för ansiktsmuskler

Sensorisk gren för smak på främre 2/3 av tungan

Visceral gren för styrning av glandula submandibulare och lacrimale

Text Box: Stroke, hjärntumör
Text Box: Stroke, tumör i ponsvinkeln

Trauma: Parotiskirurgi, knivskador, skallbas- och tinningbensfrakturer, mellanöreoperationer, neurokirurgiska, neurootologiska ingrepp (operation av akustikusneurinom)
- Tumör i parotis

Infektioner: Mediaotit, akut pga parainfektiöst ödem i facialiskanalen eller kroniskt pga destruerande osteit i efterförloppet. Herpes zoster oticus (blåsor i innerveringsområdet av trigeminus/facialis, facialispares, öronsus, yrsel), borrelia, polio, EBV, HIV, rubella, syfilis, tuberkulos

Övriga orsaker

- Syndrom , kongenitalt
- Diabetes: Perifer neuropati.
- Bells pares (idiopatiskt): 70%

Central och perifer facialispares

- De delar av facialis motoriska nucleus som försörjer övre ansiktets muskulatur är dubbelt innerverade (från båda sidor av kortex).
- Detta medför att en central skada (på kortex eller pyramidbanan) som drabbar facialis innervering ger en pares kring munnen och nedre ansiktshalvan, men med bevarad motorisk funktion bilateralt kring ögonen.
- En perifer pares ger dock en total nedsättning av ansiktsmotoriken. Likaså en tumör/stroke som drabbar kärnorna i pons.

Facialis innervering

- Somatisk efferens: Ansiktets

muskulatur.

  - Autonom efferens: Glandula lacrimalis, submandibularis, sublingualis. Tår- och salivsekretion. Denna gren av facialis kallas n intermedia

  - Autonom afferens: Främre 2/3 av tungan innerveras sensoriskt (smak) av chorda tympani .

 - Reflexer: Blinkreflexen (via trigeminusnerven som innerverar ögat sensoriskt) när vi rör på ögat eller det på annat sätt blir irriterat. Stapediusreflexen: Kontraktion av lilla stapediusmuskeln i mellanörat som svar på intensiva ljud. Kontraktionen drar ut stigbygeln ur ovala fönstret en aning och dämpar ljudöverföringen till örat.

Referenser

Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!