Sida 9 . Copyright Erik Boberg

N vestibulocochlearis och yrsel

Text Box: N VI + pontina blickcentrum
Text Box: N III
Balanserande muskelrörelser

- Muskler i nacken som håller huvudet korrekt positionerat styrs från nerver som löper i mediala vestibulospinala banan.
- Proximal muskulatur i kroppen som håller vår balans styrs från nerver som löper i laterala vestibulospinala banan.
- Båda banorna löper ipsilateralt från nucleus vestibularis. De mediala banorna har en överkorsning , men den är svagare än den ipsilaterala mediala banan.

Sensoriska signaler från muskelspolar (proprioception) och från sensorisk kutan innervering.

Text Box: Kortex
I parietalloben och frontalloben tas balanssignalerna emot och vi upplever kroppens rörelse, sammanvägd av sinnesintryck från balansorgan, proprioception, syn och känsel.
Ögonrörelser

- Vid huvudvridning åt vänster aktiveras vänster båggång, vilket signallerar via vestibulariskärnan till ögonmusklerna att de skall röra ögonen åt höger .
- En snabb sackad åt vänster förflyttar ögonen tillbaka när de nått ändläget åt höger.

Text Box: Cerebellum
Perifer lesion

- Tex vestibularisneurit ger bortfall och en nystagmus som slår med  snabba fasen bort från den skadade sidan.

Huvudrörelse

Cerebellär skada

- Ger ofta yrsel, illamående, kräkningar, balansrubbning (klarar ej rombergs test alls oftast).
- Status: Hemiataxi, nystagmus, dysartri.
- Andra hjärnstams-symptom: Vanligt. Blickpares, perifer facialispares)

Hjärnstamsskada

- Ofta påverkan på andra kranialnerver också! Eller andra symptom...

Kristaller i laterala båggången

- Testas genom att pat får ligga på rygg med huvudet på kudde. Vid vridning av huvudet ses nystagmus som slår mot golvet eller taket, beroende på stenens läge enligt bilden.
- Pilarna i bilderna visar hur nystagmusen ”slår”, dvs riktningen hos de snabba sackaderna.

Nucleus vestibularis

 

Central yrsel
Perifer yrsel

Spontannystagmus

Riktning

Horisontell/ vertikal/torsion

Horisontell/ torsion (kan vara blandad av båda riktningarna)

Ändrar riktning med blickriktning?

Ja, ofta

Nej

Ökar i Frenzels glasögon (då pat ej kan fixera)

Nej

Ja

Minskar vid visuell fixering

Nej

Ja

Andra symptom

Uttrötbar yrsel

Nej

Ja (BPPV)

Yr vid lägesändring?

Nej

Ja

Hörselnedsättning, tinnitus?

Nej (förekommer vid AICA-infarkt!)

Ja (Vid tex Meniere)

Andra neurologiska symptom?

Oftast (ej alltid vid lillhjärnsinfarkt)

Nej!

Kan pat gå själv?

Ja/sådär

Sämre

Patologiskt head impulse test?

Nej

Ja

Ptologiskt Dix Hallpikes test

Nej

Ja (BPPV)

Falltendens

I snabb nystagmusriktning

I långsam nystagmusriktning

Referenser

Akut yra patienter. Karlberg, M. Läkartidningen: 2134-2138 Volym 106 2006
Neurologisk symptomlära. Fagius, J; Aquilonius, S-M. Neurologi: 13-55 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!