Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Tremor

- Debutsymptom hos 70% av pat.
- I början
ensidig , vanligen i övre extremiteten. Efter c:a 6 mån övre + nedre extremiteten. Efter 1 till några år bilateral tremor.
- Långsam:
4-8Hz
- Vilotremor: Reduceras eller försvinner övergående vid volontär aktivering av extremiteten.
- Accentueras vid oro och affekt.
- Signifikans: Sällan invalidiserande. Dock generande, kan ge social isolering.
- Eventuell bakomliggande mekanism: Vissa thalamusneuron kan få oscillerande avfyrningsmönster av hyperpolarisation (som ju är resultatet av GABA-stimulering). Oscillerande avfyrningsmönster skulle kunna orsaka tremor tex.

Hypokinesi/akinesi

- Tröghet/förlångsamning: Särskilt vid alternerande rörelser (vispa, borsta tänderna, skruva i glödlampa blir tidigt svårt).
- Medrörelser av händer vid gång reduceras.
- Sparsam mimik: Ansiktet ser ut som en mask. [Den nedsatta mimiken beror troligen på att ansiktets muskler delvis är innerverade från de basala ganglierna och att denna innervering styr våra ofrivilliga ansiktsuttryck som svar på känslor (skratt åt bra skämt osv). ]
- Gång: Korta, hasande steg. Tendens att fastna i trånga passager (tex dörröppningar) och vid riktningsändringar/vändningar. Svårt att börja gå från stillastående.

Rigiditet

- Statusfynd: Passiv rörelse över led ger ökat motstånd i båda rörelseriktningarna. Oftast testas armbåge och handled.
- Opåverkad av rörelsehastighet: Spasticitet å andra sidan ger ett accentuerat motstånd vid snabb, passiv rörelse i leden.
- Kugghjulsfenomen: Det kan kännas som att leden

hackar fram vid långsam passiv rörelse.

Associerade symptom

Störd jämviktskontroll och semiflexionstendens

- Bakomliggande mekanism: Upprätt gång förutsätter snabba, jämviktskorrigerande reflexer. Om man knuffar en frisk person kompenserar denna med en förutbestämd typisk rörelse. Denna balansmotorik försämras vid parkinsons sjukdom och ersätts med en mer generell reflektorisk tonusökning.
- ”Faller som en tennsoldat”: Avancerad parkinsons sjukdom, vid knuff.
- Semiflexionstendens: Kyfosering, flexion i höfterna. Förskjuter tyngdpunkten framåt och patienten kan ses ”jaga efter sitt gravitationscentrum”.
- Propulsion: Falltendens framåt pga semiflexionstendensen.

Pseudodemens/demens

- Kognitiva funktioner i allmänhet länge välbehållna: Det är dock lätt att missta förlångsamning och mimikfattigdom för demens.
- Efter 15-20 år är risken för demensutveckling hög.

Affektiva sjukdomar

- Depression är vanligt hos patienter med Mb Parkinson. Förekomsten är dock jämförbar med den hos patienter med andra kroniska somatiska sjukdomar.
- Mesolimbiska dopaminerga systemet kan vara involverat vid depression vid Parkinsons sjukdom.
- Motorikhämning vid parkinsons sjukdom och depression kan medföra differentialdiagnostiska svårigheter.

Dysautonomi

- Orsakas troligen av Lewy-inklusionskroppar i autonoma nervsystemet.
- Varierande grad:
Ortostatism, svettningar, obstipation, impotens, talgsekretion (ffa i ansiktet—

Symptom och behandling vid Parkinsons sjukdom

L-Dopa

Text Box: Tyrosin
Text Box: Dopamin: Penetrerar ej BBB och kan därför inte användas som behandling
Text Box: Tyrosin

L-Dopa

Text Box: Dopamin
Text Box: Tyrosinhydroxylas: Hastighetsbegränsande enzym. Reducerad aktivitet vid PD omöjliggör behandling med tyrosin
Text Box: Aromatiskt aminosyre-dekarboxylas (AAD)

MAO

Text Box: Nedbrytnings-produkter

D1

D2

Stimulering

Hämning

COMT

Text Box: AAD
Text Box: Perifert orsakade biverkningar: Illamående, GI-biverkningar, postural hypotension

BBB

AAD-antagonist

Dopaminreceptor-agonister: Bromokriptin, kabergolin, pramipexol, ropinirol

Apomorfin

Biverkningar av läckage av dopamin pga överskriden lagringskapacitet hos neuron pga för höga doser L-dopa: Hallucinationer , förvirring , hyperkinesier (ofrivilliga rörelser). Uppkommer troligen pga kaotiskstimulering av samtliga dopaminreceptorer i hjärnan

COMT-hämmare: Entakapon

MAO-B-hämmare: Selegilin

Text Box: Verkningsmekanismer hos läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom och den dopaminerga synapsens fysiologi

Referenser

Parkinsons sjukdom. Widner, H; Marktorp, C. Läkemedelsboken: 977-994 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)
Rörelsestörningar. Aquilonius, S-M. Neurologi: 258-276 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!