Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Quetiapin.

MAO-B hämmare

- Ger jämnare och förlängd effekt av L-Dopa: Kan ges som tillägg vid sviktande behandlingssvar och fluktuerande symptom.
- Kan också ges för att förlänga tiden till insättning av L-dopa då enbart dopaminagonister används.
- Biverkningar: Dopaminerga, se L-dopa

COMT-hämmare

- Ger förlängd plasmakonc-kurva och ökad tillgänglighet till hjärnan: Ges i tillägg till varje administration av L-Dopa vid motoriska fluktuationer och kan då ofta reducera dosen och antal doseringstillfällen av L-dopa

Apomorfin

- Ges då annan behandling inte kan kontrollera sjukdomsbilden
- Injektioner:
Intermittent mha penna, eller kontinuerligt mha subkutan pump. En penn-injektion är effektiv i 1h.
- Biverkningar: Dopaminerga med uttalad emetisk effekt (perifer DA-antagonist  - domperidon bör ges i början av behandlingen).

Deep Brain Stimulation (DBS)

- Elektroder inplanteras i thalamus eller basala ganglier och ger en högfrekvent stimulering (120Hz) som hämmar neuronaktiviteten i närområdet.

Diagnostik

- Klinisk diagnos: Klassiska symptom (2 av 3) för säker diagnos.
- Effekt av L-dopa behandling ger bekräftelse på diagnosen.
- PET/DAT-scan: Kan påvisa degeneration av dopaminerga neuron i basala ganglier och därmed skilja PS från sekundär parkinsonism och essensiell tremor. Kan dock inte särskilja PD från parkinson plus och en rad andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vårdnivå

- Yngre patienter: Remiss till neurolog
- Äldre patienter: Inled behandling i primärvården.
- Komplikationer: Kontakt med specialist vid svårbehandlad sjukdom, On-off fenomen etc.

Prognos

- God prognos om: Hög ålder vid insjuknande, tremordominans, bra L-dopa svar, ej balansstörning.
- Dåliga prognostiska tecken: Dominans av rigiditet/gångsvårigheter. Balansstörning och tidiga autonoma symptom.
- Progressiv sjukdom som kan förkorta livet med enstaka år.
- Behandlingseffekter: Oftast goda i 2-10 år, sedan tilltagande problem med on-off, dosglapp pga progress av sjukdomen.

Referenser

Parkinsons sjukdom. Widner, H; Marktorp, C. Läkemedelsboken: 977-994 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)
Rörelsestörningar. Aquilonius, S-M. Neurologi: 258-276 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!