rhabdomyolys. Stabilt värde att följa för att följa tillståndets förlopp.
-
Kalium, fosfat: Ofta förhöjda pga läckage från muskelceller (höga intracellulära koncentrationer)
- Kreatinin: Förhöjt pga läckage från skadade muskelceller. Höjs också som tecken till akut njurskada, men värdet är ofta högre än vad som förväntas av urea-värdets skattning av glomerulära filtrationen.
- U-myoglobin: Fastställer diagnosen rhabdomyolys.
-
S-myoglobin: Stiger före CK och korrelerar med svårighetsgraden på rhabdomyolysen. Dock svängande nivåer.

Handläggning av rhabdomyolys

- Aggressiv volymsubstitution: NaCl eller Ringeracetat med snabb infusion (2-3l/h initialt och sedan 300-500ml/h kan krävas). Sikta på 200ml/h i urinproduktion.
-
Elektrolytrubbningar: Åtgärda hyperkalemi om den blir svår eller leder till rytmrubbningar. Resiner och dialys kan krävas då muskelmembran kan ha tagit så mycket skada att insulin/glukos-infusion blir ineffektivt (musklerna klarar inte av att ta upp socker och K).
- Akut tubulär nekros: Kan kräva dialys i inledningsskedet.
-
DIC: Behandla! (koagulationsfaktorkoncentrat? Trombocyter?)

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Compartmentsyndrom och Rhabdomyolys