Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Antibiotika

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Antibiotikamekanismer och resistens

Gramnegativ

Grampositiv

Betalaktamer

- Binder PBP:s: Dessa proteiner deltar i peptidoglykansyntesen. Hämning av dem hämmar uppbyggnaden av bakteriernas cellväggar.
- Antibiotika: Penicilliner, amoxicillin

Text Box: PBP
Betalaktamasstabila betalaktamer

- Dessa penicilliner har modifierats så att betalaktamaser i mindre grad fungerar emot dem.
- Antibiotika: Cefalosporiner, karbapenemer, isoxasolyl-Pc.

Text Box: Betalaktamaser: Enzymer som bakterierna syntetiserar, vilka bryter ned betalaktamerna.
Betalaktamashämmare

- Ges tillsammans med betalaktamer och hämmar bakteriernas betalaktamaser.
- Antibiotika: Piperacillin + tazobactam , Amoxicillin + klavulansyra

Text Box: Ringformat bakterie-DNA
Text Box: Modifierade PBP:s: Ger bred antibiotikaresistens då även betalaktamasstabila betalaktamer blir overksamma. Ger upphov till bla MRSA.
Hämning av proteinsyntes

- Ett flertal antibiotika med olika verkningsmekanism hämmar bakteriell proteinsyntes genom att på olika sätt hämma ribosomernas translation. Rifamycinerna hämmar DNA-beroende RNA-polymeras.
- Antibiotika: Tetracykliner, aminoglykosider, makrolider, streptograminer, oxazolidinoner (Linezolid), linkosamider, kloramfenikol, fusidinsyra, rifamyciner (rifampicin)

Bakteriell ribosom

Text Box: Proteinsyntes
Text Box: Antibiotikanedbrytande enzymer: Skapas av vissa bakterier och bryter ned bla aminoglykosider, chloramfenikol
Text Box: Syntes av nya transportproteiner:
- Transporterar ut antibiotika ur bakterien och minskar på så sätt de intracellulära koncentrationerna så att de blir overksamma.
- Ger ofta multiresistens då samma transportör fungerar på flera antibiotika
Hämmad DNA-syntes

- Hämning av topoisomeras II: Fluorokinoloner.
- Nitroimidazoler (metronidazol): Hämmar bakteriell nukleinsyrasyntes.

Text Box: Förändrad permeabilitet: Bakterierna kan förändra de poriner och andra strukturer i cellväggar och cellmembran som antibiotikan använder för att ta sig in. På så sätt uppstår resistens.
Text Box: Cellväggssyntes
Glykopeptider

- Stora molekyler som via en annan mekanism än betalaktamerna också hämmar cellväggssyntesen.
- Antibiotika: Vancomycin.

Text Box: Modifierade antibiotika-bindande sites: De delar av cellväggen, ribosomen, topoisomeraset och RNA-polymeraset som olika antibiotika binder till kan modifieras av bakterierna för att göra dessa läkemedel verkningslösa.
Text Box: Inre cellmembran
Text Box: Cellvägg: Tjockare hos grampositiva bakterier
Text Box: Yttre cellmembran: Endast hos gramnegativa bakterier

Referenser

Antibacterial drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 661-678 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
Antibiotika, terapi och profylax. Odenholt, I. Infektionsmedicin: 90-124 Utgåva 4 - Säve förlag: 2007 (Iwarson, S; Norrby, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!