Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Medinsikt.

Patofysiologi

A

Anestesiologi

Övervakning av kardiovaskulär funktion

C

Cellpatologi

Cellskada

Cellulär adaptation

Neoplasi

Sår- och vävnadsläkning

E

Endokrinologi

Binjuren

Ca-rubbningar och osteoporos

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus typ 1

Endokrin kontroll av glukosnivåer

Hypertoni

Hypofysen

Ketoacidos

Tyroidea

G

Gastroenterologi

GI-blödning

IBD

Leversvikt

Patologiska leverprover

Gynekologi

Befruktning och graviditet

Cervixcancer

Corpuscancer

Menstruationsrubbningar

Ovariecancer

H

Hematologi

Anemi

Antikoagulantia

Hematologiska maligniteter

I

Infektion

Antibiotika

HIV och AIDS

Infektioner i CNS

Pneumoni

Sepsis

Övre luftvägsinfektioner

K

Kardiologi

Akuta koronara syndrom

Arytmier

Ateroskleros

Chock

Hjärtfysiologi

Hjärtsvikt

Hjärtvitier

Kirurgi

Bröstförändringar

Extremitetsischemi

Pankreatit

Kliniska symptom

Feber

Kräkning och antiemetika

Viktförändring

L

Lungmedicin

Lungcancer

Lungemboli

Restriktiva lungsjukdomar

N

Nefrologi

Glomerulonefriter

Njursvikt

Salt- och vattenbalans

Neurologi

Autonoma nervsystemet

Demens

Epilepsi

Hjärntumörer

Hydrocefalus

Intrakraniella blödningar

Ischemisk stroke

Likvor och LP

Multipel skleros

Myastenia Gravis

Neurologiska symptom

Parkinsons Sjukdom

Polyneuropati

Smärta och smärtbehandling

Sömn

P

Psykiatri

Bipolaritet

Depression

Grundläggande psykiatri

Missbruk

Psykoser

Ångest

R

Reumatologi

Reumatoid artrit

Reumatologi

SLE

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!