Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Bröstförändringar

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Fysiologi, mjölkproduktion, utveckling

Oval:

Nucleus

Golgi

ER

Protein i vesikel

Receptor– medierad Endocytos

Exocytos

Protein

Salt

Socker

Mjolkfett

Oval:

Fettväv

Mjölkkanaler (”ducts”): 15-20 ”ductules” dränerar till en gång.

Mamill

Ampulla: En liten reservoar för mjölk som består av en utvidgning av gångens lumen.

Alveolen: Funktionella enheten där mjölken produceras i dess epitelceller. Omges av kontraktila myoepitelceller och adipocyter.

Mjölk

Mjölkdukt

Myeloepitelial cell

Alveolär cell

Ribosom

Joner och vatten: Paracellulärt

Proteiner: Transcellulärt

Secretory pathway: För protein, socker

Sekretoriska lobuli: En grupp alveolver organiserade tillsammans. En lobuli dräneras av en liten gång (ductule) .

Mjölk är en emulsion av fett i en vattenlösning. Lösningen består av laktos (socker), lactalbumin och casein (proteiner), K + , Ca 2+ , Na + , Cl - , fosfat (elektrolyter) samt sIgA som överförs via transcellulär endocytos/exocytos.

Colostrum är den tunna gulliknande substansen som sekreras de första dagarna efter förlossning.

Komjölk har 3ggr så mycket proteininnehåll (pga högre caseinkonc) samt högre elektrolytkonc än människomjölk. Det nyfödda människobarnet har en mer känslig mage och kanske inte tål den mer koncentrerade komjölken (därav är skillnaden viktig).

Embryologi/utveckling: In utero: Bröstanlag från axiller till ljumskar. Tillbakabildas överallt utom på två ställen.
-
Pubertet (typ 1): Östrogen = förlängning och förgrening av gångar, Progesteron = alveoliutveckling.
-
Vuxen nullparae (typ 2): Mer differentierade

gångar/körtlar.
-
Graviditet/amning (typ 3 och 4): Ytterligare utveckling av gångar och körtlar. Ännu mer väldifferentierade.

Högre typ = mer differentiering och lägre proliferation. Typ 4 har enbart kvinnor som ammar.

Alveolär cell: Syntetiserar mjölken

Hormonell styrning av brösten

Mammogena hormoner (ger cellproliferation i bröstet)

Östrogen, GH, IGF-1, Kortisol, Prolaktin

Laktogena hormoner (inducerar mjölkproduktion hos alveolära epitelceller)

Prolaktin, hCS, kortisol, insulin (IGF-1), tyroideahormoner, borttag av östrogen och progesteron

Galaktokinetiska horomer (Ger glatta muskelkontraktioner som utsöndrar mjölk)

Oxytocin, ADH (1-20% så kraftfull effekt som oxytocin)

Galaktopoietiska hormoner (uppehåller mjökprod efter att den har inducerats)

Prolaktin (primärt), kortisol och andra metabola hormoner.

Bröstutveckling under pubertet

Östrogen och progesteron (främst)

Referenser

Fertilization, pregnancy and lactation. Jones, E; DeCherney, A. Medical Physiology: 1167-1189 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!