Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Corpuscancer

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Corpuscancer (endometriecancer)—patogenes och spridning

Spridning i bäckenet och buken

- Lokal överväxt: In i cervix, vagina, över till blåsa, rektum.
- Lymfogen spridning: Till bäckenkörtlar (körtlar vid obturatoriusnerven är första station), paraaortala körtlar (sällsynt med isolerade metastaser i dessa, utan finns oftast tillsammans med bäckenkörtlar) och körtlar i ljumskarna.

Hematogen metastasering

- Till avlägsna organ.
- Endometroid cancer: Sen metastasering
- Serös cancer: Mer aggressiv och tidigare metastasering.

Metastaser till bukhåla

- Serös cancer metastaserar tidigt till oment , ovarier och peritoneum via tuban

Fetma

- Ger ökad östrogenproduktion pga aromatasaktivitet hos adiopcyter. Trolig orsak till incidensökning av endometrietumörer i stort de senaste åren. Kan vara orsak till 40% av alla fall av endometriecancer
- BMI > 25 ger dubblerad risk. BMI > 30 ger 3-4ggr ökad risk.

Infertilitet

- Anovulatoriska cykler ger ett relativt östrogenöverskott pga avsaknad av progesteronproduktion från corpus luteum.

Långvarig HRT- behandling

- Om inte gestagener ges samtidigt så utsätts kvinnan för obalanserat östrogen.

Östrogenproducerande ovarietumörer

- Östrogenökning...

Tidig menarche och sen menopaus

- Utsätter också kvinnan för mer endogent östrogen.

PCOS, anorexi

- Ger anovulatoriska cykler med ökad östrogenbelastning (se infertilitet)

Tamoxifenbehandling

- Tamoxifen har östrogena effekter på endometriet (trots att det är ett antiöstrogen)

Övriga riskfaktorer

- Diabetes, hypertoni, fysisk inaktivitet, högt kaloriintag
- Hereditet:
2% av endometriecancer är ärftlig. 1:a grads släkting är riskfaktor. Särskilt om släktingen varit < 55 år när denne fått cancern.
- Tidigare bröst– och ovariecancer:
Gemensamma riskfaktorer
- Strålning mot lilla bäckenet
- Endometriehyperplasi och atypi

Rounded Rectangle: P
Rounded Rectangle: P
Rounded Rectangle: E2

Receptorantal (E)
Tillväxt och onkogen transformation

Rounded Rectangle: E2
Rounded Rectangle: E1-SO4
Rounded Rectangle: E2
Östrogen och progesteron i endometriet

- Östrogenet är tillväststimulerande för endometriet och en långvarig stimulans ger därför ökad risk för uppkomst av atypier inom endometrieslemhinnan och sedan övergång till karcinom .
- Enkla och komplexa hyperplasier, med eller utan atypi: Atypier är starkt predikterande för uppkomst av cancer. Utan atypier är det bara 1-2% risk för canceruppkomst ur en hyperplasi, men med atypi är risken 8% för enkla och 25% för komplexa hyperplasier.
- Progesteron hämmar östrogenets  effekter och en balans mellan östrogen och progesteron krävs därför för att förhindra cancerrisken.
- Tillstånd som innebär östrogenstimulering utan balans med progesteron ger därför en ökad risk för endometriecancer av typ 1 (hormonberoende, se tabell).

Långvarig östrogenstimulering av endometriet

Referenser

Endometriecancer. Marcickiewicz, J. Gynekologi: 223-234 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

1 trådar om denna sida i forumet

Marcus Rosendahl
Fetma

- Ger ökad östrogenproduktion pga aromatasaktivitet hos adiopcyter. Trolig orsak till incidensökning av endometrietumörer i stort de senaste åren. Kan vara orsak till 40% av alla fall av endometriecancer
- BMI > 25 ger dubblerad risk. BMI > 30 ger 3-4ggr ökad risk.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
adipocyter
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!