Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Demens

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Kognition och minne

Prefrontala kortex: Omdöme, inlevelse

Lukt

Hörsel

Språkförståelse

Syn

Parietala associationskortex: Samordning av sinnesintryck

Känsel

Rörelse

Tal

Amygdala, mfl limbiska strukturer. Ligger i mediala  temporalloben. Skickar signaler om fara till frontala kortex.

når hippocampus.

Uppgift: Att utföra ett klocktest

- Rita en klocka och sätta visarna på ett givet klockslag, tex 11:10.

1. Unimodala signaler: För att lösa uppgiften behöver du:

- Instruktioner (hörsel) som vidarebefodras till centrum för språkförståelse.
- Syn för att se tavlan , som vidarebefodras till ett tolkningscentrum för synintryck
- Känsel för att känna pennan i handen som vidarebefodras till ett centrum för tolkning av sensoriska intryck.
- Dessa första signaler (röda) kallas unimodala – bar en typ av information skickas.

2. Multimodala signaler: Sammanvägning till en bild

- Sedan vidarebefodras de tolkade signalerna till ett associationscentrum (Bakre multinodala associationskortex, eller posteriora parietalkortex – blå pilar ) som sammanlägger dem till en enhetlig bild av situationen . Här sker alltså vår tolkning av omvärlden. Denna signallering är multimodal – flera typer av information skickas.

3. Värdering av konsekvenser av eventuell handling

- De sammanfogade signalerna skickas till framloben (prefrontala kortex— grön pil ) där vår förmåga till omdöme sitter.
- Här värderas informationen och konsekvenserna av en eventuell handling .
- Framloben får även information från limbiska strukturer ( lila pil ) som talar om fara och stress, samt om tidigare erfarenheter. Dessa signaler läggs också in i värderingen så att vi kan vara säkra på att det vi gör inte försätter oss i en farlig

situation.

4. Signaler till motoriska centra för fullföljande av handlingen

- Till sist skickas signaler till högre motoriska centra (supplementära motorkortex— orange pil ) som har med planering av rörelse att göra (det får input från cerebellum, basala ganglier och thalamus om våra extremiteters positioner mfl) och vidare till motoriska cortex som skickar signaler till musklerna.

Kortiko-kortikal kommunikation

- Kommunikationen mellan olika delar av kortex sker i så kallade kortiko-kortikala nätverk av glutaminerga neuron vars cellkroppar utgörs av pyramidceller i lager II och III i kortex.
- Axonerna löper djupt mellan de båda hjärnhalvorna och mellan hjärnans lober. Utgör en betydande del av den vita substansen .

Parietala associationskortex

- Posteriora parietalkortex: Får signaler från synkortex, somatosensoriska området, hörselkortex och luktkortex.
- Sammanfogar dessa signaler och kommunicerar med premotorarean och prefrontala kortex.
- Ger oss förmågan att styra våra rörelser efter synen , samt skickar sammansatta sinnesintryck till prefrontalkortex så att de kan omsättas i handling.

Prefrontala kortex

- Lagrar associationer (tex rött trafikljus betyder stopp), som snabbt kan modifieras. Detta är viktigt för vårt sociala beteende då vår förmåga att lära oss regler bygger på associationer. Man kan säga att vår

uppfostran återfinns i prefrontala kortex .
- Signaler från amygdala når prefrontala kortex via thalamus och kan varna oss för om en handling skulle innebära fara (signallerar om individens stressnivå).
- Prefrontala kortex har hand om planering av målinriktat beteende . För detta krävs att vi selekterar rätt beteende bland en mängd alternativ som uppenbarar sig (via signaler från parietala associationscentra).
- Troligen är prefrontala kortex inblandat i lärande och etablerande av långtidsminne . Bara om ett stimuli aktiverat prefrontala kortex blir det till ett långtidsminne. Troligen skickar prefrontala kortex information till hippocampus om emotionell betydelse och kontext hos de sensoriska stimuli som

Text Box: I
Text Box: II+III
Text Box: IV
Text Box: V
Text Box: VI

1. Molekylärlager . Få celler. Parallellceller

2 + 3. Pyramidalceller: Kortikokortikal kommunikation

4. Mottagare av signaler från thalamus

5. Kortikospinala banor (afferenta)

6. Kortiko-thalamiska banor (afferenta)

Thalamus

1 trådar om denna sida i forumet

Elena Nitescu
Tack Erik!

Koncis fakta om Alzheimer! Morgondagen är räddad!/Elena
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!