Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Diabetes mellitus

Långsiktiga komplikationer av diabetes mellitus

Nervceller, lins, retina, njure: Avsaknad av sorbitolreduktas + glukosupptag som ej kontrolleras av insulin ger inlagring av sorbitol och cellulär svullnad till följd av osmos.

Proteiner

Icke-enzymatisk glykosylering

Text Box: AGE:s 
Bildas när de glykosylerade proteinerna genomgått ett antal förändringar (med tiden)
Oval: LDL
Text Box: AGE:s korslänkar polypeptider och fångar in plasma- eller ECM-proteiner. Detta gör att tex LDL fångas i kärlväggen på större kärl så att kolesterol-deponeringen där blir större vilket snabbar upp aterogenesen.
Text Box: Korslänkning i kapillärer fångar in plasma-albumin och bidrar tillsammans med fibroblastaktivering och ECM-produktion till förtjockningen av deras basalmembran som ses vid diabetes-glomerulopati.
Text Box: AGE-receptorer
- Cirkulerande plasmaproteiner binder till AGE-rester och komplexen reagerar med AGE-receptorer på endotelceller, mesangialceller och makrofager, fibroblaster, SMC:s mfl. 
- Makrofagerna och mesangialcellerna släpper ut tillväxtfaktorer och cytokiner
- Endotelet får ökad permeabilitet; prokoagulantiska aktiviteten ökar hos endotelceller och makrofager 
- Ökad proliferation och ECM-syntes från fibroblaster och SMC:s.

Tillväxtfaktorer och cytokiner

Text Box: SMC
Text Box: Skumcell
Text Box: Fibroblast

ECM-syntes

Oval: LDL
Text Box: HbA1c: Bildas vid glykosylering av Hb och är en markör för långvarig hyperglykemi
Text Box: Erytrocyt

Diacylglycerol

PKC

Transkriptionsmodulering

VEGF, TGF β

Neovaskularisering i retina (tillsammans med hypoxi, vilket också inducerar VEGF)

Andra glykoproteiner:
- Koagulationsfaktor V-VIII
ökar trombosrisk.
-
Haptoglobin och α 2 -makroglobulin ökar blodets viskositet och därmed också trombosrisk.

Ökad bildning av glykoproteiner

Glukos

Sorbitol

Fruktos

H2O: Dras in osmotiskt

Sorbitolreduktas

Ökad intracellulär fruktosbildning

Njurar: Glomerulopati pga mikro– och makroangiopati. Njursvikt.

Hjärta och kärl: Accelererad ateroskleros med ischemisk hjärtsjukdom, stroke, claudicatio etc. Hjärtinfarkt, stroke, extremitetsgangrän.

Ögon: Katarakt. Retinopati med sekundär rubeosis iridis och glaukom, samt maculopati, retinaavlossningar, glaskroppsblödningar. Nedsatt syn eller blindhet.

Nerver: Perifer neuropati pga sorbitolinlagring och nervinfarkter pga trombos i försörjande kärl. Polyneuropati som drabbar både somatiskt och autonomt.

Organmanifestationer

Referenser

The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!