Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Hematologiska maligniteter
Rounded Rectangle: Cellinjer drabbade av Akut Myeloisk Leukemi
Rounded Rectangle: Cellinjer drabbade av Poly-cytemia 
Vera

Pluripotent stamcell (PPSC—CD34+)

Basofil

Eosinofil

Trombocyter

Neutrofil

Makrofag

Erytrocyt

Basofil CFU (CFU-Ba)

Eosinofil CFU (CFU-Eo)

Granulocyt/neutrofil CFU (CFU-GM)

Multipotent myeloid stamcell (CFU-GEMM)

Text Box: Multipotent lymfoid stamcell (CFU-L)

Restricted CFUs: Åt T– eller B-hållet

T-cell

CD4+

CD8+

Plasmacell

Monocyt CFU (CFU-M)

Neutrofil CFU (CFU-G)

Monocyt

Megakaryoblast

Megakarycyt

Erytroid CFU (CFU-E)

Översikt över blodcellinjer

TPO

Megakaryocyt CFU (CFU-Meg)

EPO

Akut lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi
Lymfom av olika typer

B-cell

Multipelt myelom

Leukemi—lymfom

Ett lymfom är en solid tumör bestående av lymfatiska celler.

En leukemi har utsvämning av maligna celler i blodet, lymfocytos.

Ett lymfom kan ”leukemiseras” om det börjar släppa ut maligna celler i blodet.

Celler drabbade av kronisk myeloisk leukemi (stamcellerna drabbas, men utmognaden är inte störd vilket ger en kraftig ökning av de mogna cellerna.

Akut—kronisk leukemi

De akuta leukemierna ger en överproduktion av blaster (omogna celler) som tar över benmärgen och svämmar ut i perifert blod. De har ådragit sig mutationer som hämmar differentieringen.

De kroniska leukemierna har istället bibehållen differentiering, alternativt drabbar mer mogna celler, vilket ger en övervikt av mogna celler i perifert blod.

Referenser

Blood. Ross, M; Pawlina, W. Histology: A text and atlas, with correlated cell and molecular biology: 247-279 Utgåva 5 - Lippincott Williams : 2006 (Ross, M; Pawlina, W)
The Hematopoietic and Lymphoid Systems. Aster, JC. Basic Pathology: 421-478 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!