Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Ischemisk stroke

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Text Box:

Etiologi och patogenes

A carotis communis

A carotis Interna

A carotis externa

A vertebralis

A basilaris

A cerebri media

A cerebri anterior

A perforantes

Förmakstromb

- Förmaksflimmer predisponerar (sänkt flöde i förmaket)

Klaffvegetationer

- Endokardit ger infektiösa vegetationer

Kammartromb

- Hjärtinfarkt med resulterande akinetiskt område predisponerar

Text Box: Karotisplack
- På grund av ateroskleros. Kan släppa embolier.
Text Box: Karotisstenos
- Tillväxt av aterosklerotiska plack i sådan grad att flödesmotstånd uppstår.
Text Box: Intracerebral ateroskleros
- Orsakar en ischemisk infarkt i den drabbade artärens försörjningsområde.
Text Box: Embolisering
- En embolus från någon av nedan nämnda källor fastnar i en liten intracerebral artär och orsakar en infarkt i försörjningsområdet.

A cerebri posterior

Text Box: B: Basala ganglier
- Försörjs av perforanter från MCA
Text Box: C: Thalamus
- A cerebri posterior
Text Box: D: Pons
- A basilaris (ej i bild)
Text Box: E: Cerebellum
- A cerebelli superior / anterior inferior (ej i bild)

Ischemisk stroke

- Utgör 84% av alla strokefall (16% blödningar)
- 44% av ischemisk stroke orsakas av aterotromboser och embolier från sådana. Detta inkluderar tex carotis-bifurkationerna.
- 21% orsakas av kardiella embolier från tromber i förmak, kammare och klaffvegetationer
- 19% orsakas av småkärlssjukdomar, dessa inkluderar lacunära infarkter i perforanter (endartärer) och hypertensiv cerebrovaskulär sjukdom.

Strokeorsaker

- Embolikällor och vanliga platser där signifikanta stenoser uppkommer är avbildade.
- Emboli tenderar att fastna i bifurkationer eller där det finns stenoser sedan tidigare.

Text Box: A: Fronto-parietallob
- Kortikala grenar av MCA (ovanför bilden)
Text Box: Vanliga strokedrabbade områden
- A-E är de 5 vanligaste platserna i ordning efter vanlighet.
- 75% av all stroke faller inom området för a carotis interna (A cerebri media + A cerebri anterior). 
- Av carotisstroke drabbar den absoluta majoriteten A cerebri media. Detta beror på att MCA är en fortsättning på carotis interna
- De resterande 25% av strokefallen drabbar a vertebralis försörjning (A cerebri posterior, A cerebelli anterior inferior / superior / posterior inferior).

A basilaris

A cerebelli sup

A cerebri post

A communicans post

A cerebri med

A cerebri ant

A communicans ant

A ophtalmica

Circulus Willisii

- Tack vare denna konstruktion kan flödet från igentäppta artärer i vissa fall tas över av andra.
- Medfödda anomalier i circulus willisii är vanliga. Hypoplasi av a communicans ant/post (15% prevalens).
- Vid plötslig ocklusion av en större artär
hinner kollateralcirkulation inte alltid utvecklas , trots normal anatomi.

Referenser

Cerebrovaskulära sjukdomar. Norrving, B; Olsson, J-E; Lindgren, A. Neurologi: 188-217 Utgåva 4 - Liber: 2006 (Fagius, J; Aquilonius, S-M)
The Nervous System. Frosch, MP. Basic Pathology: 859-902 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

1 trådar om denna sida i forumet

Kristoffer Andersson
fin sida! hur gör man för att inte skriva ut hela websidan och bara få med själva innehållet?
Halloj. Jag jobbar på det, trodde att en sån funktion skulle vara rel enkel men icke! Kommer snart dock
Sida:0

Trådar på denna sida

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!