Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Övervakning av kardiovaskulär funktion

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Kardiovaskulär monitorering

HR

78

129/58

(79)

100

ABP

SpO 2

CVP

(9)

L = Vävnadstjocklek (diameter av artär): Ökar vid pulsslag som vidgar diametern i den elastiska artären. Detta ökar absorbansen vid varje pulsslag.
- Detta ger oss en absorptionskurva som liknar artärtryckskurvan. Om den är jämn och regelbunden kan man i större utsträckning lita på saturationen som mätaren visar.

ε —Absorptionskoefficienten: Skiljer sig mellan oxygenerat Hb (HbO2) och deoxygenerat Hb. Detta kan utnyttjas för att beräkna saturationen (vilken ges av formeln i kärlet ovan).

A—Absorbansen: Den mängd ljus av en viss våglängd som absorberas av kärlet.

Saturation (pulsoximetri—SpO 2 )

Tolkning av saturationen

- Normal saturation: > 95%
- En god saturation innebär inte adekvat perifer syretransport! Denna är ju också beroende av  Hb och CO.
- Låg saturation vid: Låg halt O2 i inandningsluft , kraftigt nedsatt CO ,

eller shuntning av blod från höger till vänster hjärthalva (vitier, atelektaser , etc)
- Delay: Det kan dröja flera minuter efter ett andningsstopp eller sänkt syrgashalt i inandningsluft, innan

saturationen sjunker!
Andra felkällor:
Hypotermi, perifer kyla, kroppsrörelser, ljus utifrån, CO-förgiftning.

Hjärtfrekvens (HR)

- Stegrad frekvens vid smärta (stress), eller blodtryckssänkning
- Sänkt frekvens (bradykardi) vid betablockad eller vagal reaktion (svår smärta, illamående, bradyarytmi eller ögonkirurgi)
- Arytmi under kirurgi: Plötsligt påkommen, misstänk hypoxi. Behandla med syrgas/ökad ventilation innan annan åtgärd sätts in.

β 1-receptorer:
HR,
kontraktilitet,
excitabilitet,
fortledningshastighet.

α 1: Konstriktion av glatt muskulatur

Venöst återflöde

- Minskas av ökat tryck i thorax (tex ökat PEEP på respirator eller av CPAP)

Blodtryck (ABP)

- Icke invasivt: Manchett + palpation / pletysmograf (pumpa tills kurvan blir slät = systoliskt) / stetoskop (DBP + SBP)
- Invasivt: Artärnål. Upprepade blodgasanalyser kan också göras via denna.
- Sjunkande tryck vid anestesi: Narkosmedlet? (större risk för hypertoniker), hypovolemi?

EKG-övervakning

- 3-avlednings EKG: V5 registreras. Arytmidiagnostik, men dåligt för ischemi
- 5-avlednings EKG: Samtliga extremitetsavledningar + V5. Bättre för ischemiövervakning. Kan analysera ST- segmenten

Centralt ventryck (CVP)

- Ger ett mått på blodvolymen: Normalt 10mmHg i ryggläge.
- Högt vid stor blodvolym (övervätskning), backward failure (pumpsvikt i hjärtat, stor lungemboli)
- Lågt vid hypovolemi . Vid lågt CVP kan man i regel utan fara för övervätskning ge mer vätska.
- Hypovolema patienter eller patienter som står/sitter har ett negativt CVP. Detta gör att luft sugs in i en CVK om den öppnas . Luften kan samlas i högerhjärtat och hindra klaffarna att fungera. 100ml luft räknas som dödlig dos .
- Tippa alltid ned patientens huvud vid skötsel och inläggning av CVK.

Pulmonaliskateter

- CVK som är längre och leds in i a pulmonalis
- Mäter:
Pulmonalistrycket, lungkapillärtrycket (pulmonary wedge pressure), CVP, blandad venös syresaturation (SvO2), hjärtminutvolym (termodilutionsmetod)
- Vänsterkammarfunktion: Trycket i lungkapillärerna motsvarar i stort sett trycket i vänster förmak. Därmed kan vänsterkammarfunktionen mätas.

Referenser

Övervakning under anestesi. Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M. Anestesiologi: 25-40 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Bodelsson, M; Lundberg, D; Roth, B; Werner, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!