Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Övre luftvägsinfektioner

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

- Nedre luftvägsinblandning av influensavirus eller RSV hos småbarn
- Komplicerande bakteriell infektion (feber, besvär kvarstår/nytillkommer efter 10 dagar)
- Purulent maxillarsinuit (tydlig försämring efter 5-7 dagar och smärta från käkbihålorna) är det nödvändigt att gå vidare med utredning.

Långvarig snuva

- Nyinfektion: Snuvan försvinner i några dagar och återkommer sedan. Då beror den på ett nytt virus.
- Kronisk sinuit: Månadslång, varig snuva + hosta dygnet runt.
- Främmande kropp: Barn 9-24 månader. Kan peta upp något i näsan. Långvarig, ensidig, illaluktande, blodtillblandad snuva.
- Orörliga cilier: Kronisk sinuit, otiter,  kronisk produktiv hosta pga bronkiektasier

Förkylning

CD8+ T-cell: Dödar infekterade celler som visar peptider på MHC-I

Makrofag: Äter upp nekrotiserade celler. Städar upp.

B-celler: Aktiveras av T-celler och startar sin antikroppsproduktion (konverteras till plasmaceller)

Låggradig bakteriell överväxt

- Uppstår på det skadade epitelet.
- Vätskan som utsöndras blir purulent
av cellskräp från epitel och immunceller. Färgförändringen är oberoende av om infektionen är viral eller bakteriell.
- Så småningom regenereras epitelcellerna och infektionen har slutligen läkt ut.

Smitta

- Viruset absorberas från inandningsluften och intar epitelet.
- Orsakas av Rhinovirus och coronavirus (>50% av fallen orsakade av en av dessa), samt influensavirus typ C, parainfluensavirus, adenovirus, RSV
- Virusen fäster stadigt på epitelet i nasopharynx
och orsakar ökad

produktion av virusrik vätska som , då nysreflexen utlöses, sprider sig till omgivningen.
- Fäste sker med ytmolekyler
som fäster till cellytor, cilier eller mikrovilli på epitelet.
- Infektionen sprider sig ofta till svalg (sveda, smärta) och nedre luftvägarna (hosta)

Immunförsvaret vaknar

- Fagocyter lockas av de nekrotiska epitelcellerna och äter upp dessa
- MHC-1 på infekterade celler visar upp viruspeptider och CD8+ T-celler aktiveras. De tar så småningom död på dem.
- Infektionen bekämpas på några dagar.

Snuva

Hosta

Halsont

Feber

Diagnostik

- Diagnos ställs på kliniska fynd (snuva, nästäppa, nysningar, vanligtvis ingen feber) – laboratorietester är onödiga då sjukdomen är självbegränsande och ofarlig.

Behandling

- Behandling är symptomatisk (riklig dryck, högläge, receptfria näsdroppar).
- Tiden det tar för sjukdomen att läka ut (c:a 2 dagar) kan inte påverkas.
- Hos spädbarn kan snuvan medföra uppfödningssvårigheter (pga nästäppa). Ordinera då högläge och näsdroppar .

Komplikationer
Andel förkylda barn med resp symptom efter x antal dagar
Indikationer för antibiotika vid sinuit

Uttalad lokal smärta

Vargata vid mellersta näsgången

Färgad snuva + lokal smärta + dubbelinsjuknande (3 av 3)

Lokal smärta + förhöjt CRP/SR

Referenser

Upper respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 201-216 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)
Övre lftvägsinfektioner. Gothefors, L. Barnmedicin: 231-240 Utgåva 3 - Studentlitteratur: 2007 (Lindberg, T; Lagercrantz, H)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!