Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Pankreatit

Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:

Pankreatit - Patogenes

Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Text Box:
Vanliga orsaker

- Gallsten: Vanligast, 30-60% av pankreatiter. När de sätter sig i sfinkter Oddi och obstruerar pankreasgången.
-
Alkohol: Näst vanligast, 15-30%
-
Idiopatisk: Står för majoriteten av fallen som ej orsakats av alkohol eller gallsten.
-
Hypertriglyceridemi: 1,3-3,8% av pankreatiter.
-
ERCP: 5-20% av de som genomgår ERCP får pankreatit.
-
Trauma: Ffa trubbigt våld mot magen
-
Postoperativt: Bukkirurgi och kirurgi på andra platser
-
Läkemedel: Azathioprin, 6-MP, sulfonamider, östrogener, tetracyklin, valporic acid, anti-HIV-läkemedel. 2-5% av pankreatiter.
-
Dysfunktion i Sphincter Oddi : Obstruerar pankreasgången

Ovanliga orsaker

- Vaskulära orsaker och vaskulit: Ischemi (pga trombos, eller hypoperfusion, tex efter hjärtkirurgi)
-
Bindvävssjukdomar och TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
-
Pancreascancer eller annan tumör: Obstruerar pankreasgången.
-
Hyperkalcemi
- Preampullära divertiklar
- Pankreas divisum:
Obstruerar pankreasgången
-
Ärftlig pankreatit
- Cystisk fibros
- Njursvikt
Rariteter:
Påssjuka, coxackievirus, CMV, echovirus, parasiter. Sjögrens

Granula med trypsinogen (inaktivt trypsin

Lysosom med lysosomala proteaser

Fusion mellan granulae och lysosomer: Oklart varför detta sker. Ökat tryck i pancreasgången? Ger aktivering av trypsinogen till trypsin mha lysosomala proteaser.

Tryck i pancreasgången Endotoxiner, exotoxiner, virala infektioner, ischemi, anoxi och trubbigt våld?

Inflammatorisk reaktion: Skadar pankreasparenkymet än mer.

Ischemi: Enzymerna frisätter fria radikaler, bradykinin, PAF och endoteliner lokalt. Dessa orsakar vasokonstriktion och ischemi i pancreas.

Inflammatoriskt ödem: Uppstår kring pancreas och kan detekteras med CT.

Superinfektioner/infektioner i pankreasnekroser:
- Orsakas av framför allt tarmbakterier som translokeras pga skador på tarmepitelet och hypomobilitet i tarmen .

- Patogener: E coli, P aeruginosa och enterokocker är vanligast. Spridning från tarmen
- S aureus, S epidermidis och C albicans förekommer också.
Hematogen spridning.

Nekros av pancreas parenkym (pga enzymatisk påverkan)

Skador på tarmepitelet och hypomobilitet i tarmen .

Aktivering av lokala makrofager: De producerar IL-1,6,8 TNF α . Detta lockar dit neutrofiler, lymfocyter och makrofager.

Nekros

Frisättning av proteolytiska och andra enzymer från den inflammerade pankreas till andra organ: Aktiverade enzymer, speciellt trypsin , aktiverar andra pankreatiska enzymer (elastas, fosfolipas). Enzymerna bryter ned cellmembran och orsakar proteolys , ödem , interstitiella blödningar , kärlskador , koagulationsnekros , fettnekros och skador på parenkymceller .
- Cellskadan orsaka systemisk frisättning av vasoaktiva substanser och histamin vilka orsakar vasodilatering , ökad vaskulär permeabilitet och ödem med kraftfulla effekter på många organ. SIRS kan bli resultatet.
- Framför allt
lungorna drabbas hårt och patienten kan gå in i ARDS.

Tryck i pancreas-gången

Obstruerande gallsten

Etanolmissbruk

Tumör: I lever eller pancreas

Dysfunktion i sfinkter Oddi

Referenser

Pankreas. Ihse, I. Kirurgi: 363-371 Utgåva 2 - Studentlitteratur: 2005 (Jeppsson, B)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!