Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Patologiska leverprover

Vesica biliaris

Ductus cysticus

Ductus hepaticus dx/sin

Ductus hepaticus communis

Ductus choledocus

Ductus pancreaticus

Sfinkter oddi

Text Box: Levercells-nekros 
[ASAT/ALAT]
Text Box: Tumör, metastas
Text Box: Primär gallvägssjukdom
Text Box: Inlagring i levern

Viral hepatit

Intoxikation

Paracetamol

Andra läkemedel, naturläkemedel etc. Nästan vad som helst kan ge leverpåverkan!

Järn

Koppar

Alfa 1 antitrypsin-brist

Fett

Metabola syndromet (nedsatt insulinkänslighet): P-glukos högt som vid manifest diabetes eller nedsatt glukoskänslighet.

NAFLD

Metastas klart vanligast: Nästan alla tumörer kan metastasera här pga stort, trångt kapillärnätverk, mycket blodgenomströmning.

Hepatocellulärt karcinom: Ökad risk vid cirros.

Text Box: Intraduktal gallsten
Text Box: Cancer som trycker på gallvägar

Pancreascancer

PBC: 95% har AMA + IgM

PSC: MRCP + ev biopsi

Autoimmun hepatit: SMA och ANA pos hos 90% av pat.

Svamptoxiner

Budd Chiari syndrom: Trombos i vena hepatica

Ischemi

Primär gallvägs-cancer: Cholangiocarcinom

Levercancer

Hemokromatos: Hög transferrin-mättnad, högt ferritin.

Mb Wilson: Cu, ceruloplasmin

Alfa 1 antitrypsin

Text Box: Gallstas
[ALP/GT]

Alkohol:
-
ASAT/ALAT > 1
-
GT, CDT
- Anamnes!

Orsaker till leverskada och patologiska labvärden vid olika tillstånd

Cirkulatorisk chock

Text Box: ↓Leverfunktion
[↑PK/↓Albumin]

Hepatit

Lab vid akut infektion

A

Anti-HAV IgM

B

HBsAg + Anti-HBc IgM

C

HCV-RNA

E

Anti-HEV IgM/G

Labvärde

Patogenetisk mekanism

Kommentar

ASAT/ALAT

Levercellsnekros

- ALAT mer leverspecifikt.
- ASAT oftast mer stegrat (undantag alkoholkonsumtion

ALP

Gallstas

- Stiger även vid skelettsönderfall, bentillväxt (osteoblastaktivering)

GT

Gallstas

ALP + GT = ALP från levern!

Bilirubin

Gallstas, leversvikt, ärftlig defekt, hemolys

Minskad utsöndring (gallstas), minskad konjugering (leversvikt, ärftligt syndrom), ökad produktion (hemolys)

PK + Albumin

Leversvikt

Bristande syntesförmåga hos hepatocyter. Tyder på sviktande leverfunktion.

Radiologisk undersökning

Fynd

Ultraljud

Tumörer och metastaser. Kontrastförstärkt.

MRCP

Gallvägssjukdomar: PSC, cancer, sten

CT

Tumörer och metastaser. Lever och pancreas.

Biopsi

Tidigt i hepatitutredning för etiologi. AIH? PSC? PBC? Vid manifest cirros oftast inkonklusiv bild—histologin konvergerar!

Referenser

The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!