Array ( [Tag] => patofysiologi [tag_url] => patofysiologi ) Tyroidea

Tyroidea

Neuron i hypothalamus som producerar TRH: Hormonet utsöndras i deras axonterminaler och sekreras därifrån ut i blodet.

TRH transporteras med hypofysens portakretslopp till hypofysens framlob.

Text Box: Tyrotrofa celler i hypofysens framlob syntetiserar TSH, vilket sekreras ut i blodet.

Jodid

Na

Jodid

Tyrosin

DIT

MIT

T3

T4

T3

T4

DIT

MIT

Histologi

- 2 lober, innehållandes mindre lobuli med 20-40 folliklar i varje lobuli.
- Parafollikulära cellerna sekrerar calcitonin, vilket spelar en mindre roll i Ca
2+ -fosfatbalansen.

T3 och T4 i cirkulationen

- T 3 och T 4 binds i plasma till tyroidbindande globulin (TBG), albumin och transtyretin (TTR).
- 99,98% av T
4 och 99,5% av T 3 är bundna till proteiner i plasma.
- Totala plasmakoncentrationen av T
4 är 50ggr högre än den av T 3 (pga den större produktionen), men då T 3 binds 25ggr svagare till plasmaproteiner (0,5% fritt jfr 0,02% fritt) får det enbart hälften så stor fri, VERKSAM, koncentration.
-
10ggr mer T 4 än T 3 skapas av sköldkörteln. T 3 har dock en mycket mer potent effekt än T 4 (10ggr högre affinitet hos receptorn).
-
I perifera vävnader finns dock dejoderande enzym

T3, T4

Syntes av tyroideahormoner

1. TSH stimulerar transport av jodid in i follikulära cellerna i tyroidea mha en Na-cotransportör.
2. Jodet transporteras ut i follikeln genom det apikala membranet.
- Follikelcellerna sekrerar dessutom tyroglobulin, ett stort protein med många tyrosin bundna till sig
3. TSH stimulerar även jodering av tyrosinet på tyroglobulinet. Detta sker i folliklarnas lumen.
4. TSH stimulerar konjugering av di-jodo-tyrosin (DIT) med mono-jodo-tyrosin (MIT) till T3 och konjugering av två DIT till T4.
5. TSH stimulerar till endocytos av tyroglobulin med T3 och T4 fästa på sig.
6. I lysosomen bryts tyroglobulinet (under stimulering av TSH) ned till DIT, MIT, T3 och T4.
7. T3 och T4 sekreras ut ur cellen via en okänd mekanism och hamnar i blodbanan.

- TSH stimulerar även till tillväxt (hyperplasi och hypertrofi) i tyroidea.

Lysosom

Tyrosin

Tyroglobulin

(3’/5’-monodejodinas) som konverterar T 4 till T 3 .
-
Intracellulärt i målorganen är koncentrationerna lika pga konverteringen mha enzymet ovan.

Negativ feedback

- T3 och T4 har negativ feedback på produktionen av TRH och TSH.
-
50% T4-minskning = 50-100gr ökning av TSH och tvärt om. KÄNSLIGT feedbacksystem.
-
Det dejoderande enzymet finns i två former (1 och 2). Typ 1 finns i lever, njurar och tyroidea och nedregleras vid kalorirestriktion och svår stress. Detta minskar nivåerna T 3 och därmed de metabola effekterna av tyroideahormonerna.
-
För att inte de fallande T 3 -nivåerna ska generera en minskad negativ feedback och ökad motverkande produktion av TSH från hypofysen finns i dess celler dejoderande enzym typ 2 . Detta påverkas inte av kalorirestriktionen eller stressen och fortsätter därmed att konvertera T 4 till T 3 , vilket lurar hypofysen

att tro att nivåerna fortfarande är höga, varpå ingen ökad TSH-produktion uppstår.

Referenser

The thyroid gland. Barrett, E. Medical Physiology: 1035-1048 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!