Sida 2 . Copyright Erik Boberg

- Sutura sagittalis: >5mm bred kan bero på intrauterin tillväxthämning eller hydrocefalus
- Interkallation: Hoptryckta skallben från förlossningen
- Synostos: Sammanväxta skallben. Parietalbenen ej ruckbara i suturen. Palpabel ås mellan dem. Röntga. Måste lösas innan 6 mån för att förhindra tillväxthämning av hjärnan (båtskalle).
- Kraniotabes: Mjuk skalle som kan tryckas in som en pingpongboll. Ej av betydelse hos nyfödd, men kan vara tecken till rakit hos äldre.
- Huvudomfång:
Mikrocefali =
< -3SD i huvudomfång. Störd proliferation eller migration av neuron. Barnet blir gravt utvecklingsstört.

Palpera buk

- Lever: Ofta stor (2cm under arcus), men nedom naveln = patologiskt. Hepatomegali pga VOC (med svikt), infektion (CMV), metabol sjukdom.
- Mjälten: Ibland kännas som mjuk flik. Splenomegali ses vid ökad hematopoes (Rh- immunisering).
- Stora njurar: Cystnjure? Hästskonjure? Neuroblastom? Wilms tumör?

Navel

- Omfalit: Allvarlig septisk infektion med rodnad som sprider sig kring naveln.
- Navelbråck: Oftast harmlöst som spontant går i regress. Mycket stora kan någon gång orsaka inklämning precis som ljumskbråck.
- Gastroschis: Bukväggsdefekt bredvid naveln varigenom tarm tränger ut utan omgivande bukhinna. Opereras neonatalt.
- Omfalocele: Bukväggsdefekt som innefattar naveln där tarm och ibland bukorgan befinner sig tränger ut omgivna av bukhinna. Opereras akut. Betydande dödlighet!

Könsorgan

- Flytning: Förekommer och kan vara lite blodig (likt mensblödning). Pga överstimulering från moderns

könshormoner. Helt normalt.
- Hymen imperforatus: Utspänd och buktande hymen som kan kräva att man perforerar den.
- Hydrocele: Pojkens pung. Går oftast tillbaka av sig självt.
- Retentio testis: Ej nedvandrade testiklar. Kan kräva behandling.

Ögon

- Ögonfärg: Oftast blå-grå pga avsaknad av pigment som gör dem bruna. Detta kommer efter några månader om barnet har anlag.
- Retina reflex (röd)?
Avsaknad kan innebära kongenital katarakt (grumlig lins med vit fläck centralt + avsaknad av röd reflex). Om svårighet med diagnostiken (mörkt barn) konsultera ögonläkare.
- Retinoblastom: Som mörk skugga inne i ögat. Ej helt ovanligt, tex på Gotland.
- Kluven Iris (colobom): Ev underutvecklat öga.
- Blödningar i retina/sclera: Normalt efter besvärlig förlossning.
- Skelning: Tillåts hos nyfödda
- Nystagmus: Patologiskt!
- Konjunktivit/keratit: Gonokocker (fulminant förlopp) och klamydia (något snällare med debut något senare än GC) är sällsynt numera. Vanligast är Stafylokocker (konjunktivit), vilka går över spontant och snabbt även utan antibiotika.
- Misstanke om klamydia/GC: Direktmikroskopi på ögonsekret kan avslöja GC. Tag odling och sätt genast in antibiotika.
- Retinopathy of Prematurity (ROP): ROS-skador på retina till följd av för kraftig syrgasbehandling och dåligt fungerande scavengersystem hos ffa för tidigt födda barn.

Öron

- Lågt sittande vid vissa kromosomrubbningar (tex Downs syndrom)
- Periaurikulära bihang: Om bilaterala ökad risk för hörselskada och njurmissbildning.

Munhåla

- Känn och titta i gommen att det inte finns någon läpp-käk-gomspalt. 2/1000 nyfödda. Isolerad spalt i läpp/ käke/ gom, ensidig eller dubbelsidig. Ärftlighet , epilepsi hos modern (fenytoinbehandling under graviditet). Matning med sked/skedflaska krävs. Tidig kontakt med plastikkirurg + tandläkare för plan av en serie operationer under de första levnadsåren vilka mycket snyggt kan laga defekterna.
- Förkortat tungband:
Stramt mellan tungspets och munbotten. Går oftast tillbaka, och åtgärdas endast senare om det påverkar talet, vilket är mycket ovanligt.
- Mjölktand: Som brutit igenom för tidigt på nyfött barn. Bör tas bort.
- Ranula: Vätskefyllda blåsor i munbotten som kan behöva punkteras om de är för stora.

Auskultera hjärta

- Vanligaste blåsljudet: VSD.
- Trångare lumen ger kraftigare blåsljud
- Allvarliga vitier som kan sakna blåsljud:
Transposition, vänsterkammarhypoplasi, stor VSD
- Tidig hemgång gör att hjärtfel oftare missas under nyföddhetsperioden.

Femoralispulsar

- Coarctatio aortae? Svaga femoralispulsar.
- Vid osäkerhet:
Palpera också brachialis. Dessa blir starka vid coarctatio.

Höftleder

- När höfterna viks ut kan man känna ett knäpp. Detta betyder att höften varit ur led och nu hoppat in igen. Kallas Ortolaniknäpp
- Man kan också försöka manipulera kulan ur led: Detta genom tryck bakåt med adducerade och flekterade höfter. Sedan vinklas åter höfterna ut (abduktion) så att man kan känna ev knäpp när kulan hoppar i led igen (Barlows/Palméns test).
- Ultraljud: Vid tveksamhet.

Armar och ben

- Klavikelfraktur: Om axeln fastnar under födseln . Ffa barn > 4kg . Krepitationer vid palpation av nyckelbenet. Helt ofarligt i sig, men kan vara förenat med plexusskada . Läker av sig själv , och en valnötsstor förhårdnad kan uppstå i samband med detta. Kräver avlastning och smärtlindring de första dygnen.
- Plexusskada: Tex vid armlösning vid sätesbjudning.
- Erb-Duchennes paralys: med C4-C6, vanligast av plexusskador. Drabbar deltoideus och överarmens muskler . Slapp, inåtroterad arm, utan mororeflex. Återkomst av full rörlighet inom 3-4 veckor för de flesta.
- Klumpkes pares: C7-T1 med pares i underarm och hand.
- Total plexusskada: I 10% av fallen.
- Behandling/uppföljning: Sjukgymnast + barnneurolog. Bestående pares kan opereras med nervtransplantation. Viss framgång.
- Torticollis: Traumatisk förlossning. Blödning/nekros i nedre m sternocleidomastoideus ger fibros, stramhet, snedställning av huvudet mot sjuka sidan. Sjukgymnastbehandling. Oftast återställt inom 1 år.

Fingrar och tår
PKU-provet

Minst 48h efter födsel.
- Screening
för 24 (och fler tillkommer) sällsynta men allvarliga medfödda sjukdomar.
-
Viktigt att barnet återkommer för att provet skall tas (de flesta går hem tidigare än 48h).
- Föräldrarna skall informeras och kan vägra

Fenylalanin

Fenylketonuri

TSH

Kongenital hypotyreos

17-hydroxyprogesteron

Adrenogenitalt syndrom

Galaktos

Galaktosemi

7 trådar om denna sida i forumet

Simon Jarrick

- Blödningar i retina/sclera: Normalt efter besvärlig förlossning.
- Skelning: Tillåts hos nyfödda
- Nystagmus: Patologiskt!
- Konjunktivit/keratit: Gonokocker (fulminant förlopp) och klamydia (något snällare med debut något senare än GC) är sällsynt numera. Vanligast är Stafylokocker (konjunktivit), vilka går över spontant och snabbt även utan antibiotika.
- Misstanke om klamydia/GC: Direktmikroskopi på ögonsekret kan avslöja GC. Tag odling och sätt genast in antibiotika.
- Retinopathy of Prematurity (ROP): ROS-skador på retina till följd av för kraftig syrgasbehandling och dåligt fungerande scavengersystem hos ffa för tidigt födda barn.

Öron

- Lågt sittande vid vissa kromosomrubbningar (tex Downs syndrom)
- Periocirkulära bihang vid hörselskada ibland.

Munhåla

- Känn i gommen att det inte finns någon läpp-käk-gomspalt. 2/1000 nyfödda. Isolerad spalt i läpp/ käke/ gom, ensidig eller dubbelsidig. Ärftlighet , epilepsi hos modern (fenytoinbehandling under graviditet). Matning med sked/skedflaska krävs. Tidig kontakt med plastikkirurg + tandläkare för plan av en serie operationer under de första levnadsåren vilka mycket snyggt kan laga defekterna.
- Förkortat tungband:
Stramt mellan tungspets och munbotten. Går oftast tillbaka, och åtgärdas endast senare om det påverkar talet, vilket är mycket ovanligt.
- Mjölktand: Som brutit igenom för tidigt på nyfött barn. Bör tas bort.
- Ranula: Vätskefyllda blåsor i munbotten som kan behöva punkteras om de är för stora.

Auskultera hjärta

- Vanligaste blåsljudet: VSD.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
Om bilaterala ökad risk för hörselskada och njurmissbildning.
Simon Jarrick

ej ruckbara i suturen. Palpabel ås mellan dem. Röntga. Måste lösas innan 6 mån för att förhindra tillväxthämning av hjärnan (båtskalle).
- Kraniotabes: Mjuk skalle som kan tryckas in som en pingpongboll. Ej av betydelse hos nyfödd, men kan vara tecken till rakit hos äldre.
- Huvudomfång:
Mikroencefali =
< -3SD i huvudomfång. Störd proliferation eller migration av neuron. Barnet blir gravt utvecklingsstört.

Palpera buk

- Lever: Ofta stor (2cm under arcus), men nedom naveln = patologiskt. Hepatomegali pga VOC (med svikt), infektion (CMV), metabol sjukdom.
- Mjälten: Ibland kännas som mjuk flik. Splenomegali ses vid ökad hematopoes (Rh- immunisering).
- Stora njurar: Cystnjure? Hästskonjure? Neuroblastom? Wilms tumör?

Könsorgan

- Flytning: Förekommer och kan vara lite blodig (likt mensblödning). Pga överstimulering från moderns könshormoner. Helt normalt.
- Hymen imperforatus: Utspänd och buktande hymen som kan kräva att man perforerar den.
- Hydrocele: Pojkens pung. Går oftast tillbaka av sig självt.
- Retentio testis: Ej nedvandrade testiklar. Kan kräva behandling.

Ögon

- Ögonfärg: Oftast blå-grå pga avsaknad av pigment som gör dem bruna. Detta kommer efter några månader om barnet har anlag.
- Retina reflex (röd)?
Avsaknad kan innebära kongenital katarakt (grumlig lins med vit fläck centralt + avsaknad av röd reflex). Om svårighet med diagnostiken (mörkt barn) konsultera ögonläkare.
- Retinoblastom: Som mörk skugga inne i ögat. Ej helt ovanligt, tex på Gotland.
- Kluven Iris (colobom): Ev underutvecklat öga.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
Kanske förtjänar en egen rubrik?
- Omfalit: allvarlig septisk infektion med rodnad som sprider sig kring naveln.
- Navelbråck: oftast harmlöst som spontant går i regress. Mycket stora kan någon gång orsaka inklämning precis som ljumskbråck.
- Gastroschis: Bukväggsdefekt bredvid naveln varigenom tarm tränger ut utan omgivande bukhinna. Opereras neonatalt.
- Omfalocele: Bukväggsdefekt som innefattar naveln där tarm och ibland bukorgan befinner sig tränger ut omgivna av bukhinna. Opereras akut. Betydande dödlighet!
Simon Jarrick

ej ruckbara i suturen. Palpabel ås mellan dem. Röntga. Måste lösas innan 6 mån för att förhindra tillväxthämning av hjärnan (båtskalle).
- Kraniotabes: Mjuk skalle som kan tryckas in som en pingpongboll. Ej av betydelse hos nyfödd, men kan vara tecken till rakit hos äldre.
- Huvudomfång:
Mikroencefali =
< -3SD i huvudomfång. Störd proliferation eller migration av neuron. Barnet blir gravt utvecklingsstört.

Palpera buk

- Lever: Ofta stor (2cm under arcus), men nedom naveln = patologiskt. Hepatomegali pga VOC (med svikt), infektion (CMV), metabol sjukdom.
- Mjälten: Ibland kännas som mjuk flik. Splenomegali ses vid ökad hematopoes (Rh- immunisering).
- Stora njurar: Cystnjure? Hästskonjure? Neuroblastom? Wilms tumör?

Könsorgan

- Flytning: Förekommer och kan vara lite blodig (likt mensblödning). Pga överstimulering från moderns könshormoner. Helt normalt.
- Hymen imperforatus: Utspänd och buktande hymen som kan kräva att man perforerar den.
- Hydrocele: Pojkens pung. Går oftast tillbaka av sig självt.
- Retentio testis: Ej nedvandrade testiklar. Kan kräva behandling.

Ögon

- Ögonfärg: Oftast blå-grå pga avsaknad av pigment som gör dem bruna. Detta kommer efter några månader om barnet har anlag.
- Retina reflex (röd)?
Avsaknad kan innebära kongenital katarakt (grumlig lins med vit fläck centralt + avsaknad av röd reflex). Om svårighet med diagnostiken (mörkt barn) konsultera ögonläkare.
- Retinoblastom: Som mörk skugga inne i ögat. Ej helt ovanligt, tex på Gotland.
- Kluven Iris (colobom): Ev underutvecklat öga.

- Blödningar i retina/sclera: Normalt efter besvärlig förlossning.
- Skelning: Tillåts hos nyfödda
- Nystagmus: Patologiskt!
- Konjunktivit/keratit: Gonokocker (fulminant förlopp) och klamydia (något snällare med debut något senare än GC) är sällsynt numera. Vanligast är Stafylokocker (konjunktivit), vilka går över spontant och snabbt även utan antibiotika.
- Misstanke om klamydia/GC: Direktmikroskopi på ögonsekret kan avslöja GC. Tag odling och sätt genast in antibiotika.
- Retinopathy of Prematurity (ROP): ROS-skador på retina till följd av för kraftig syrgasbehandling och dåligt fungerande scavengersystem hos ffa för tidigt födda barn.

Öron

- Lågt sittande vid vissa kromosomrubbningar (tex Downs syndrom)
- Periocirkulära bihang vid hörselskada ibland.

Munhåla

- Känn i gommen att det inte finns någon läpp-käk-gomspalt. 2/1000 nyfödda. Isolerad spalt i läpp/ käke/ gom, ensidig eller dubbelsidig. Ärftlighet , epilepsi hos modern (fenytoinbehandling under graviditet). Matning med sked/skedflaska krävs. Tidig kontakt med plastikkirurg + tandläkare för plan av en serie operationer under de första levnadsåren vilka mycket snyggt kan laga defekterna.
- Förkortat tungband:
Stramt mellan tungspets och munbotten. Går oftast tillbaka, och åtgärdas endast senare om det påverkar talet, vilket är mycket ovanligt.
- Mjölktand: Som brutit igenom för tidigt på nyfött barn. Bör tas bort.
- Ranula: Vätskefyllda blåsor i munbotten som kan behöva punkteras om de är för stora.

Auskultera hjärta

- Vanligaste blåsljudet: VSD.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
Makroglossi. Förekommer isolerat samt t ex vid kongenital hypotyreos, vid Mb Down och vid Beckwith-Wiedemanns syndrom (tillsammans med nevelbråck eller omfalocele och gigantism eller hemihypertrofi).
Simon Jarrick

ej ruckbara i suturen. Palpabel ås mellan dem. Röntga. Måste lösas innan 6 mån för att förhindra tillväxthämning av hjärnan (båtskalle).
- Kraniotabes: Mjuk skalle som kan tryckas in som en pingpongboll. Ej av betydelse hos nyfödd, men kan vara tecken till rakit hos äldre.
- Huvudomfång:
Mikroencefali =
< -3SD i huvudomfång. Störd proliferation eller migration av neuron. Barnet blir gravt utvecklingsstört.

Palpera buk

- Lever: Ofta stor (2cm under arcus), men nedom naveln = patologiskt. Hepatomegali pga VOC (med svikt), infektion (CMV), metabol sjukdom.
- Mjälten: Ibland kännas som mjuk flik. Splenomegali ses vid ökad hematopoes (Rh- immunisering).
- Stora njurar: Cystnjure? Hästskonjure? Neuroblastom? Wilms tumör?

Könsorgan

- Flytning: Förekommer och kan vara lite blodig (likt mensblödning). Pga överstimulering från moderns könshormoner. Helt normalt.
- Hymen imperforatus: Utspänd och buktande hymen som kan kräva att man perforerar den.
- Hydrocele: Pojkens pung. Går oftast tillbaka av sig självt.
- Retentio testis: Ej nedvandrade testiklar. Kan kräva behandling.

Ögon

- Ögonfärg: Oftast blå-grå pga avsaknad av pigment som gör dem bruna. Detta kommer efter några månader om barnet har anlag.
- Retina reflex (röd)?
Avsaknad kan innebära kongenital katarakt (grumlig lins med vit fläck centralt + avsaknad av röd reflex). Om svårighet med diagnostiken (mörkt barn) konsultera ögonläkare.
- Retinoblastom: Som mörk skugga inne i ögat. Ej helt ovanligt, tex på Gotland.
- Kluven Iris (colobom): Ev underutvecklat öga.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
(Kefalos = huvud, enkefalos = det som är inuti huvudet, dvs hjärnan)
Simon Jarrick

- Trångare lumen ger kraftigare blåsljud
- Allvarliga vitier som kan sakna blåsljud:
Transposition, vänsterkammarhypoplasi, stor VSD
- Tidig hemgång gör att hjärtfel oftare missas under nyföddhetsperioden.

Femoralispulsar

- Coarctatio aortae? Svaga femoralispulsar.
- Vid osäkerhet:
Palpera också brachialis. Dessa blir starka vid coarctatio.

Höftleder

- När höfterna viks ut kan man känna ett knäpp. Detta betyder att höften varit ur led och nu hoppat in igen. Kallas Ortolaniknäpp
- Man kan också försöka manipulera kulan ur led: Detta genom tryck bakåt med adducerade och flekterade höfter. Sedan vinklas åter höfterna ut (abduktion) så att man kan känna ev knäpp när kulan hoppar i led igen (Barlows/Palméns test).
- Ultraljud: Vid tveksamhet.

Armar och ben

- Klavikelfraktur: Om axeln fastnar under födseln . Ffa barn > 4kg . Krepitationer vid palpation av nyckelbenet. Helt ofarligt i sig, men kan vara förenat med plexusskada . Läker av sig själv , och en valnötsstor förhårdnad kan uppstå i samband med detta. Kräver avlastning och smärtlindring de första dygnen.
- Plexusskada: Tex vid armlösning vid sätesbjudning.
- Erb-Duchennes paralys: med C4-C6, vanligast av plexusskador. Drabbar deltoideus och överarmens muskler . Slapp, inåtroterad arm, utan mororeflex. Återkomst av full rörlighet inom 3-4 veckor för de flesta.
- Klumpkes pares: C7-T1 med pares i underarm och hand.
- Total plexusskada: I 10% av fallen.
- Behandling/uppföljning: Sjukgymnast + barnneurolog. Bestående pares kan opereras med nervtransplantation. Viss framgång.

PKU-provet

Minst 72h efter födsel. Viktigt att barnet återkommer för att provet skall tas (de flesta går hem tidigare än 72h).
- Föräldrarna skall informeras och kan vägra

Fenylalanin

Fenylketonuri

TSH

Kongenital hypotyreos

17-hydroxyprogesteron

Adrenogenitalt syndrom

Galaktos

Galaktosemi


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
Screening för 24 (och fler tillkommer) sällsynta men allvarliga medfödda sjukdomar. Tas så tidig som möjligt minst 48 h efter födseln.
Simon Jarrick

- Blödningar i retina/sclera: Normalt efter besvärlig förlossning.
- Skelning: Tillåts hos nyfödda
- Nystagmus: Patologiskt!
- Konjunktivit/keratit: Gonokocker (fulminant förlopp) och klamydia (något snällare med debut något senare än GC) är sällsynt numera. Vanligast är Stafylokocker (konjunktivit), vilka går över spontant och snabbt även utan antibiotika.
- Misstanke om klamydia/GC: Direktmikroskopi på ögonsekret kan avslöja GC. Tag odling och sätt genast in antibiotika.
- Retinopathy of Prematurity (ROP): ROS-skador på retina till följd av för kraftig syrgasbehandling och dåligt fungerande scavengersystem hos ffa för tidigt födda barn.

Öron

- Lågt sittande vid vissa kromosomrubbningar (tex Downs syndrom)
- Periocirkulära bihang vid hörselskada ibland.

Munhåla

- Känn i gommen att det inte finns någon läpp-käk-gomspalt. 2/1000 nyfödda. Isolerad spalt i läpp/ käke/ gom, ensidig eller dubbelsidig. Ärftlighet , epilepsi hos modern (fenytoinbehandling under graviditet). Matning med sked/skedflaska krävs. Tidig kontakt med plastikkirurg + tandläkare för plan av en serie operationer under de första levnadsåren vilka mycket snyggt kan laga defekterna.
- Förkortat tungband:
Stramt mellan tungspets och munbotten. Går oftast tillbaka, och åtgärdas endast senare om det påverkar talet, vilket är mycket ovanligt.
- Mjölktand: Som brutit igenom för tidigt på nyfött barn. Bör tas bort.
- Ranula: Vätskefyllda blåsor i munbotten som kan behöva punkteras om de är för stora.

Auskultera hjärta

- Vanligaste blåsljudet: VSD.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
- Känn och titta (spalt i mjuka gommen känns inte!) i gommen att det inte finns någon...
Simon Jarrick

- Blödningar i retina/sclera: Normalt efter besvärlig förlossning.
- Skelning: Tillåts hos nyfödda
- Nystagmus: Patologiskt!
- Konjunktivit/keratit: Gonokocker (fulminant förlopp) och klamydia (något snällare med debut något senare än GC) är sällsynt numera. Vanligast är Stafylokocker (konjunktivit), vilka går över spontant och snabbt även utan antibiotika.
- Misstanke om klamydia/GC: Direktmikroskopi på ögonsekret kan avslöja GC. Tag odling och sätt genast in antibiotika.
- Retinopathy of Prematurity (ROP): ROS-skador på retina till följd av för kraftig syrgasbehandling och dåligt fungerande scavengersystem hos ffa för tidigt födda barn.

Öron

- Lågt sittande vid vissa kromosomrubbningar (tex Downs syndrom)
- Periocirkulära bihang vid hörselskada ibland.

Munhåla

- Känn i gommen att det inte finns någon läpp-käk-gomspalt. 2/1000 nyfödda. Isolerad spalt i läpp/ käke/ gom, ensidig eller dubbelsidig. Ärftlighet , epilepsi hos modern (fenytoinbehandling under graviditet). Matning med sked/skedflaska krävs. Tidig kontakt med plastikkirurg + tandläkare för plan av en serie operationer under de första levnadsåren vilka mycket snyggt kan laga defekterna.
- Förkortat tungband:
Stramt mellan tungspets och munbotten. Går oftast tillbaka, och åtgärdas endast senare om det påverkar talet, vilket är mycket ovanligt.
- Mjölktand: Som brutit igenom för tidigt på nyfött barn. Bör tas bort.
- Ranula: Vätskefyllda blåsor i munbotten som kan behöva punkteras om de är för stora.

Auskultera hjärta

- Vanligaste blåsljudet: VSD.


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
- Känn och titta (spalt i mjuka gommen känns inte!) i gommen att det inte finns någon...
Sida:0
medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Barnläkarundersökningen