Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Definition

- Barnet andas inte inom 30s efter födseln eller...
- Barnet orkar inte skrika inom 60s efter födseln
- Kan förekomma både före födseln
pga upphävt gasutbyte i placenta och efter födseln pga upphävt gasutbyte i lungorna.

Betydelse och följder

- Betyder pulslöshet men avser upphävt gasutbyte
- Leder till hypoxi, hyperkapni och acidos.

Normalt med viss syrebrist under födsel

- I samband med livmodersammandragningar
- Barnets dykreflex
(bradykardi, perifer vasokonstriktion och omfördelning av blod från extremiteter till hjärta och hjärna—pga att trigeminusnerven reagerar på det kalla vattnet) gör att det klarar av denna kortvariga syrebrist utan problem.

Asfyxi

Nyfött barn som först andas och sedan får apné

- Narkoseffekt efter sectio tex
- Syrgasreserv:
70-80ml. Räcker i 3-4min

Nyfött barn som inte andas

- Syrgasreserv 10-15ml i navelsträngen.

Förbrukad syrereserv

- Övergång till anaerob metabolism

Förbrukning av glykogenförråd

- Större hos det fullgångna barnet än hos det prematura. Lager i Hjärta och Lever
- 1/20 av energimängden
frisätts vid anaeroba glykolys jfr aeroba (ingen TCA-cykel och elektron- transportkedja)

Laktatbildning

- Laktat kan mätas i navelsträngsblod och ge vassare diagnostik

Metabol acidos

- BE < -12 talar för metabol acidos
- Beräknat BE från pCO2 och pH är vanligt och kan utgöra en felkälla om CO2 snabbt sjunker efter att navelsträngen varit åtklämd och trycket släpper.

Upphävd ventilation

- CO2-ansamling

pH < 7,2-7,25

- Sannolikt asfyxi
- pH < 7,0
vid uttalad perinatal asfyxi

60

30

0

200

100

0

-15

-5

0

Födelse!

25

10

20

15

5

Minuter

Hjärtfrekvens: Bradykardi före födsel, takykardi vid stimulering och upplivning

Förlopp vid (intrauterin) fosterasfyxi

- Försämrat gasutbyte i placenta ger svar hos barnet med sjunkande HR och BT. PCO2 börjar stiga och pH börjar sjunka.
- Andetag ses även intrauterint: Samma mönster som efter födseln.
- Efter födsel börjar barnet inte andas och måste då ha hjälp av mask eller intubering (beroende på svårighetsgrad och om det finns hjärtaktivitet—se till vänster.
- Ventilationen ger en snabb uppgång av PO2, med en långsammare utvädring av uppsamlat PCO2. Normalisering av pH tar längst tid.
- När barnet kvicknar till blir det sympatikotont: Ger takykardi, vida pupiller och muntorrhet, samt irritabilitet. Risk för ökad ADH-insöndring med hyponatremi och övervätskning som följd.
- Vid mer långvarig asfyxi kan svårare stadier av hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE grad II elller III) utvecklas. Se nedan.

- Informera barnläkare före födsel om tecken till asfyxi intrauterint finns.
- Sug rent i svalget innan barnet börjar andas, särskilt om fostervattnet är mekoniumfärgat (minskar risken för att ev mekonium i svalget aspireras). Redan i vulva om framstupa kronbjudning
- Kontrollera pulsen
kontinuerligt

HF >100/min. Apné.

1. Kutan stimulering med handuk: Barnet börjar spontanandas
2. Ge barnet till modern.

Handläggning av asfyxi

Tid (min)

Återkomst av spontanandning och bra hjärt- frekvens: Obs på neonatal– avdelning

AF
HR

Ventilering och ev kompressioner

 

Fosterasfyxi

Upplivning

Spontanandning

pH

7,2

7,1

6,9

6,8

7,0

7,1

PO2

0,5

0,5

0,5

6

8

10

PCO2

6

10

12

12

10

5

HF < 100/min. Bradykardi. Hypotension. Sekundär apné.

Pga mer långvarig och uttalad syrebrist.

 
Asystoli

- Ventilation på mask

0

- Upplivning: Intubering + ventilering + hjärtmassage + adrenalin iv/i trakealtub + EKG

- Fortsatt bradykardi: Öka insufflationstryck och insp tid. Bröstkorgsrörelser?

1

- Fortsatt bradykardi: Intubation, ventilering. Adrenalin IV/i trakealtub 0,05mg/kg.

2

- Fortsatt asystoli: Upprepa adrenalin 1-2ggr.

- Fortsatt bradykardi: Navelsträngskateter, korrigera acidos, ev rtg pulm. Upprepa adrenalin 1-2ggr.

3-5

- Navelsträngskateter + korrigera acidos + ge glukos. Ev rtg pulm.

 

15

- Fortsatt asystoli: Överväg att avbryta återupplivning

- Fortsatt bradykardi och apné: Överväg avbrytande av återupplivn.

30

 

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!