Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Vård efter asfyxi

- Barnet är i början slappt , men blir så småningom mera spänt och irritabelt
- Kontrollera blodgas och blodsocker
efter 30 min för att se att barnet kompenserat sin acidos och inte har hypoglykemi.
- Sondmatning: Barnet vill oftast inte suga, utan måste sondmatas i början

Prognos efter asfyxi

- Om barnet inte får några kramper, eller lindriga sådana är prognosen god och det kommer sannolikt att utvecklas helt normalt.

- HIE II och III är mycket svåra att förutsäga!
- Den nyfödda hjärnan är stryktålig och omformbar: Andra delar kan ta över om en liten skada eventuellt skett.

Orsaker till fosterasfyxi

Sjukdomar hos modern

Svår hjärt-lungsjukdom

Placentakomplikationer

Placentainsufficiens: Vanligast. Pga preeklampsi, LGA-barn, tromboser, infarkter.

Ablatio

Previa

Navelsträngskomplikationer

Äkta knut / omslingring: Vanlig dödsorsak hos monoamniotiska tvillingar

Framfall

Velamentös insertion: Navelsträngen fäster i hinnorna brevid placentan.

Fosterkomplikationer

Infektion

Immunisering: RhD+

Förlossningskomplikationer

Hypertona värkrubbningar

Medicinering: Smärtlindring, sedering

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!