Sida 9 . Copyright Erik Boberg

Neonatal hyperbilirubinemi

Hemoglobin

Biliverdin

Bilirubin (bundet till albumin)

Konjugering
med glukoronid

Konjugerat bilirubin

Urobilino-gen

Makrofag

V porta

Text Box: Hem-oxygenas
Text Box: Biliverdin-reduktas
Hemolytisk anemi: Debut < 1 dygn

- Rh-immunisering (allvarlig), AB0-immunisering (mindre allvarlig—mamma grupp 0, barn grupp A eller B) och Glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist (vanligt i medelhavsländer) kan ge hemolys hos spädbarn med ökad bilirubinproduktion och ikterus.

Försämrad bilirubin-konjugering: Debut < 14 dagar

- Spädbarnets lever är ofta omogen och kan inte ta hand om allt bilirubin som bildas.
- Detta ger
fysiologisk ikterus. Risken ökar om för tidigt född

20% av urobilinogenet  samt det mesta av gallsyrorna reabsorberas i ileum och colon och återförs till levern för att åter utsöndras i galla.

A hepatica

Oxideras till brunröda urobiliner och sterkobiliner (ger faces dess färg )

I CNS: Risk för hjärnskador

- Bilirubinet är fettlösligt och passerar blod hjärn barriären.
- I neuronen frikopplar bilirubinet mitokondriefosforyleringar och påverkar neurontransmissionen
- Detta kan ge fostret hjärnskador!

Ökad blodnedbrytning: Debut < 14 dagar

- Från ett stort hematom: Tex kefalhematom
- Pga polycytemi: Pga kronisk asfyxi EPO

Minskad utsöndring av konjugerat bilirubin ur levern: Kvarstående ikterus efter 2 veckor

- Ger konjugerad hyper- bilirubinemi med mörkbrun urin pga utsöndring via njurarna av konjugerat bilirubin.
- Orsaker: Infektioner (UVI, hepatit tex), gallvägsatresi, metabola sjukdomar (hypotyreos, galaktosemi), AAT-brist, TPN.

Handläggning

Indikationer för test av bilirubinnivå

- På alla barn med synlig ikterus inom 24h efter födsel.
- På alla barn med ökad risk:
Underburna (<35-37v), mamma har blodgrupp 0. Särskilt viktigt i samband med tidig hemgång !
- Vid tveksamhet: Återbesök inom ett par dygn.

Övrig utredning

- Om behandlingskrävande ikterus (bilirubin > 220umol/L), eller ikterus inom 24h efter födsel.
- Analyser: Konjugerat + okonjugerat bilirubin, blodutstryk, blodgruppering, DAT, infektionsprover, urinanalys
- Kvarstående ikterus: Mer omfattande utredning. Hepatit, CMV, UL lever och gallvägar

 
Behandling

- Snabbt stigande bilirubinnivå: Blodbyte mha transfusion. 0-Erytrocyter + AB-plasma. Samma Rh-status som modern.
- Byte med dubbla blodvolymen: 170ml/kg under c:a 90 min.
- Risk för blödning, arytmi, hypokalcemi, portaventrombos, nosokomial infektion
- Fototerapi: Vanligaste behandlingen idag. Vanligt ljus (särskilt blått—ej UV-ljus) omvandlar bilirubinet i huden till vattenlösliga isomerer som kan kissas ut. 4-6h under lampa med 2h paus mellan episoderna. Ögonbindel .

Tarmbakterier: Bakteriella β- glukoro- nidaser dekonjugerar bilirubinet och bryter ned det till färglöst urobilinogen

Orsaker till sen ikterus (>2 veckor)

Bröstmjölks- inducerad ikterus

Måttlig ikterus, normal färg på avföring och urin. Okonjugerad bilirubinemi. Normala labprover i övrigt.

Hypotyreos

Degig hud, stor tunga, navelbråck. Högt TSH.

Infektion (oftast UVI)

Positiva infektionsprover, odlingar.

Gallvägs- atresi

Gulsoten grönfärgad. Dålig viktökning. Ljus avföring, mörk urin. Lever– och mjältförstoring. Konjugerad.

Neonatal hepatit

Lever– och ev mjältförstoring. Konjugerat och okonjugerat bilirubin. Avvikande leverenzymer. (TORCH- serologi: Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!