Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Ursprung

- Från kokaplantans blad .

Farmakologi

- Tas som pulver som inhaleras via näsan (vätekloridsalt av kokain). Pulvret kan även injiceras. Freebase-formen ”crack” kan rökas och har ökat användandet dramatiskt.
- Hämmar upptaget av katekolaminer via NE- och dopamintransportörer
- Ökar perifer effekt av sympatisk nervaktivitet och ger en psykomotoriskt stimulerande effekt.
- Eufori, ökad motorisk aktivitet och förstärkta lustar blir effekterna.
- En kokainmetabolit lagras in i håret och kan mätas för att analysera missbruksmönster.
- Kan användas som lokalanestetika vid vissa ögon och halsoperationer och läggs då på som salva på huden.
- Verkningstiden är kort (c:a 30 min).

Biverkningar / toxicitet

- Överdos kan ge tremor, konvulsioner, respiratorisk och vasomotorisk depression.
- Perifera sympatiska effekter
blir takykardi, vasokonstriktion och ökat BT.
- Detta resulterar i
farliga kardiovaskulära biverkningar (arrytmier, aortadissektioner, myokardiell eller cerebral infarkt/blödning)
- På sikt kan användning leda till hjärtsvikt , även hos icke predisponerade personer.
- Ökad kroppstemperatur till följd av den ökade motoriska aktiviteten kopplad till reducerad temperaturförlust.
- Kokainexponering in utero ger många typer av skador på barnet, speciellt på dess hjärna.

Tolerans/beroende

- Inget klart urskiljbart fysiskt beroendesyndrom
- Orsakar depression och dysfori
då administrering upphör.

- Kraftigt försämrad motorisk funktion och inlärt beteende blir resultatet av abstinens efter ett par dagars administrering. Dessa symptom går tillbaka om administreringen återupptas.
- Det psykiska beroendet är starkt och leder till samma eskalering i intag som vid amfetamin.

Kokain

Noradrenalin (NE)

Massiv aktivering av postsynaptisk cell!

Dopamin (DA)

Kokain: Hämmar presynaptiska återupptaget av katekolaminer (NE, dopamin) genom dess transportör. Ökar också frisättningen genom att stimulera fusion av transmittorinnehållande vesikler med presynaptiska cellmembranet.

Referenser

CNS stimulants and psychotomimetic drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 610-618 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
Droger och hjärnan. CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Drugsmart http://www.drugsmart.c- om/droger-och-hjarnan (Läst: 2014-05-22) (CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
The Mouse Party. The University of Utah. Learn Genetics http://learn.genetics. utah.edu/content/addic- tion/mouse/ (Läst: 2014-05-22) (The University of Utah)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Narkotika