Sida 4 . Copyright Erik Boberg

LSD

- Verkar på flera olika 5-HT receptorer.
- Huvudeffekten verkar vara som 5-HT2A-agonism.
- LSD minskar frisättningen av 5-HT från nucleus raphe
, ffa genom att verka på de hämmande autoreceptorer som de serotonerga neuronen i denna kärna har.

Effekter

- Hallucinogen effekt: Förändrad perception av ljud och ljus, så att det man ser och hör verkar fantastiskt. Sensoriska modaliteter kan blandas ihop så att man kan ”se ljud” eller ”höra färger”.
- ”The bad trip” är ett fenomen som uppstår ibland hos LSD-användare. Hallucinationerna får då en elak färgning och kan följas av paranoida vanföreställningar. Både mord och självmord har följd i spåren av dessa tripper.
- Flashbacks av de hallucinogena upplevelserna har rapporterats flera veckor efter den ursprungliga trippen.
- Andra bieffekter: Hallucinationer och förändrad uppfattning som varat i 3 veckor efter en enkel dos LSD. Kan initiera långvarig schizofreni hos vissa. Våldsamt beteende kan ge svåra skador.

Tolerans/beroende

- Inget fysiskt beroendesyndrom existerar för LSD
- Råttor som får möjlighet att självadministrera gör inte det.
- Tolerans mot dess effekter utvecklas ganska snabbt .

Aktivering eller inhibering av olika 5-HT receptorer

Serotonin (5-HT)

LSD, MDMA (Ecstasy)

LC (Locus Coeruleus): Ett noradrenergt system aktiveras

- Innehåller ungefär 10000 nervceller hos människan. Dessa sprider sina axoner som förgrenar sig och täcker stora delar av cortex, cerebellum och hippocampus.
- Signallering från LC ökar vakenhet och hjälper till att ge snabb reaktion på oväntade stimuli .
- LSD och andra hallucinogener aktiverar LC.
-
Serotonin från nucleus raphe tycks ha ett hämmande inflytande på det noradrenerga systemet. LSD tycks minska denna hämmande signallering.

2 olika typer av 5-HT receptorer

Kraftig Aktivering av olika 5-HT receptorer

Serotonin (5-HT)

2 olika typer av 5-HT receptorer

MDMA (Ecstasy)

MDMA (Ecstasy)

- Hämmar återupptag av serotonin främst, men även av dopamin och NE . Detta genom blockering av återtransportörer.
- Frisättning av serotonin stimuleras också, genom att återtransportörernas effekt blir reverserad, så att de börjar transportera ut serotonin i synapsklyftan istället.
- Detta ökar serotoninnivåerna kraftfullt i vissa delar av hjärnan och producerar psykomimetriska effekter (påverkan på tanke, perception och sinnesstämning).
- Dopamin- och NE-påverkan står för den initiala euforin och den senare dysforin.
- Används som
partydrog .
- Ej beroendeframkallande.

Biverkningar

- Plötslig död (efter endast små doser i vissa fall): Till följd av hypertermi , framkallad av störd mitokondriefunktion och förvärrad av energiskt dansande under många timmar när drogen används som partydrog.
- Tempraturhöjningen skadar skelettmuskulatur (ger rhabdomyolys) och leder till njursvikt .
- Vissa individer verkar vara extra känsliga för detta.
- Eftereffekter: Ett par dagar av depression, oro, irritabilitet, ökad aggressivitet (”midweek blues”).
- Bestådende skador på minne och kognitiv funktion hos tunga användare har också rapporterats.

Nucleus Raphe (serotonin)

- Serotonin-neuron hämmar kortikal aktivitet , varför en hämning av dessa (av LSD) tros bli hallucinogen.
- Hämning av serotoninaktivitet ger ökad vakenhet och omöjliggör sömn.
- Serotonin ökar hunger och ger fetma och hyperfagi (vanligt med viktuppgång som biverkan av serotoninstimulation från SSRI / antipsykotika / TCA).
- Serotonin tycks krävas för att kunna filtrera bort irrelevanta sensoriska stimuli. Utan serotonin blir vi lättskrämda och får ett undvikande beteende.

Referenser

CNS stimulants and psychotomimetic drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 610-618 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
Droger och hjärnan. CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Drugsmart http://www.drugsmart.c- om/droger-och-hjarnan (Läst: 2014-05-22) (CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)
Other transmittors and modulators. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 492-507 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)
The Mouse Party. The University of Utah. Learn Genetics http://learn.genetics. utah.edu/content/addic- tion/mouse/ (Läst: 2014-05-22) (The University of Utah)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Narkotika