Sida 3 . Copyright Erik Boberg

- Amfetamin och andra domaminhöjande preparat (metylfenidat—Concerta, Ritalin) har en lugnande effekt på dessa patienter. 2/3 förbättras och 50% blir helt besvärsfria.
- Mekanism: Hämmar presynaptiskt upptag av dopamin och noradrenalin, samt ökar deras frisättning till synapsen. Orsaken till effekten på ADHD/ADD-patienter är okänd.
- Inga belägg för beroendeutveckling: Istället minskar behandlingen risken för framtida narkotikamissbruk. Doserna som ges är 100ggr lägre än de som narkomaner tar.
- Biverkningar: Minskade hungerskänslor kan ge avstannad viktuppgång eller tom viktminskning, samt avstannad längdtillväxt under barnaåren. Kardiovaskulära biverkningar med hypertension, takykardi. Försiktighet vid hjärt-kärlsjukdomar och hjärtanomalier.

Andra läkemedel

- Atomoxetin (Strattera): Hämmar presynaptiska noradrenerga transportörer. Ökar nivåer av både NE och DA, se till höger. Saknar helt beroendepotential, men har effekt på ADHD/ADD. Saknar även den hungerhämmande effekten som metylfenidat har.
- Reboxetin (Edronax): Selektiv noradrenalinupptags-hämmare.

Psykoterapi och psykopedagogik

- Till patienten

Information och stöd

- Till anhöriga (föräldrar ffa) och lärare .

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!