hemorrojder.
- Blödning från analkanalen: Mörk-ljusröd.
- Blödning från ampullen: Blandad med fekalier, uttapetserar fekalierna.
-
Blödning ovan rektum: Kan vara mörkröd om den är riklig (colondivertiklar eller angiodysplasier tex)
-
Proximala blödningar: Ju mer proximal blödning, desto mer brunröd färg generellt.
- IBD: Blod/slemtillblandad blödning.
- Tumörblödning: Måttlig mängd blod. Maligna tumörer blöder litet, men konstant. Benigna tumörer blöder intermittent. Ej absolut regel kanske...

Diagnostik

- Coloskopi: Inom 6-12h. Diagnostiskt i 70-80%. Patienten måste vara relativt stabil.
-
Gastroskopi: Relativt vanligt att blödningar ur ändtarmen härrör från övre GI-kanalen.
-
Kapselendoskopi: För kartläggning av tunntarmen. En kapsel sväljs som passerar genom tarmarna och tar en massa bilder på vägen. Samtidigt har patienten ett bälte på sig som registrerar var kapseln befinner sig.
- MR/CT: CT visar inte alltid blödningskällan (tex en angiodysplasi)
- Angiografi: Hittar små blödningar (1ml/min). Det måste blöda vid undersökningen för att den skall visa något!

Endoskopisk behandling

- Argonplasmakoagulering
- Clips
- Diatermi
- Injektionssklerosering
- Gummiligatur
- Sutur

Kirurgi

- Identifiera om möjligt blödningskällan före operation. Gör annars ett försök med enteroskopi peroperativt. Hittas ej blödningskällan får man göra högersidig hemikolektomi i blindo då denna är den

vanligaste platsen för blödningar.
- Gör segmentell resektion av det blödande området.

Etiologi

- 10-15% är övre GI-blödning! Var generös med gastroskopi. Gallfärgat utbyte i sond talar emot övre GI-blödning.
-
Divertikulos: 30-40%. Vanligast. 80% avstannar spontant. 25% recidiverar. 1/3 kräver transfusion. Aktiv blödning hittas sällan. Istället hittar man synliga kärl eller koagel i divertiklar.
- Angiodysplasi: 20% av blödningarna. Små (1-2mm, svåra att se) malformationer i venösa kärl som ofta sitter i höger colon. Vanligare hos äldre. De kan blöda mycket.
-
Inflammation: 10-20% IBD eller strålningsenterit. Blöder oftast sparsamt.
-
Tumörer: 20%. Blöder skvättvis under lång tid. Ofta ockult blödning. Sällan hematochezi. Polyper dubbelt så vanliga som tumörer och ingår i denna grupp. Det kan blöda efter excidering av polyper.
-
Anorektal blödning: Hemorrojder 7-29%, fissurer, fistlar. En anorektal blödning utesluter inte en mer proximal blödningskälla! Detta kan vara en tumör.
- Meckels divertikel + tarmischemi + fissur: 12-17%
-
Meckels divertikel: Vanlig orsak till nedre GI-blödning hos barn och ungdomar. 60-80cm proximalt om cecum (i ileum) finns hos vissa en divertikel kallad meckels divertikel. Denna kan innehålla ventrikelmucosa som skapar magsaft. Saften läcker ned i tarmen och kan orsaka ulcus i tarmen som blöder. Diagnosticeras med scintigrafi.
- Ishcemi: Akut blödning hos äldre. Orsak kan vara operation för AAA -> man klipper kärlförsörjningen till distala colon och sigmoideum -> det finns kollateraler, men dessa räcker ej alltid -> Ishcemi. Mukosan faller av pga ishcemin.
-
Tunntarmsblödning: 2-5% av alla blödningar. Ovanlig orsak, men fler och fler hittas. Orsakas av kärlmissbildningar, jejunoileal divertikel, meckels divertikel, tumörer, Crohns, Aortoenterisk fistel.

Blödningsanamnes

- Excessiv ljusröd-mörkröd blödning: Inklämda

Nedre gastrointestinal blödning

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!